A A A A
Szerző Téma: OTSZ javaslat 2010, egy újabb parasztvakítás - elemezzük is egy kicsit!  (Megtekintve 5917 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Úgy néz ki, hogy nagyon komoly tenni akarás indult a szakmában megint értünk taxisokért, jobbnál jobb szakmai javaslatokkal bombázzák az illetékes és igen csak tenni akaró fels?bb vezetést!
Vizsgáljuk meg egy picit jobban az OTSZ (Metál Zoltán) nevével fémjelzett számomra egy kissé talán ironikus javaslatait!

Vágjunk bele, kezdjük szépen sorban mindjárt az elején a konkrét javaslataikkal,
1. Kerüljön törlésre a II-es, emelt tarifa meghatározása.”!
Ezt a pontot valójában talán egy reálisan gondolkodó ember aki nem ellensége önmagának és ténylegesen e foglalkozásból él, az le se merné írni, mert mivel még egy egyszer? munkavállalót (a vállalkozót nem) is véd a Munka Törvénykönyve amit most nem írok le végig,(akit érdekel olvassa el) ami meghatározza a munkaadó számára százalékos arányban, a délutános (15%-20%) az éjszakai (30%-40%) valamint a vasárnapi (50%) bérpótlék kötelez? kifizetését egy munkavállaló részére!
Figyelembe veszem a nappali és az éjszakai forgalmi viszonyokat, ami bizony a 4-es pont által említett (300Ft-os éjszakai) pótdíj felszámításával is, sokkal gyakrabban olcsóbban kijöhet, egy ugyanazon az útvonalon éjszaka megtett fuvar esetén.
Talán ha most valaki egy kicsit is elgondolkodik esetleg rá eszmél arra, hogy ha vállalkozó is, akkor is milyen erkölcsi normák alapján lehet elvárni t?le, hogy éjjel, ünnepnapokon a családjától gyerekét?l távol, nagyobb veszélynek kitéve, mikor más emberek általában szórakoznak ö kevesebbért vagy ugyanannyiért végezze a munkáját mint egy nappalos kollégája.

Az általuk fentebb (OTSZ javaslat) említett „a taxisok többsége (95%) azért nem használja, mert a mértékét a tudatos fogyasztó elfogadhatatlannak tartja. Ez kizárólag arra alkalmas, hogy az önkorlátozást nem alkalmazó vállalkozóknak lehet?séget biztosítson a piaci viszonyokat nem ismer? személyek megkárosítására.”Itt csak azzal helyesbíteném a fenti idézett mondataikat, hogy a tudatos fogyasztó mindent elfogadhatatlannak tart ami a pénztárcáját érinti, (Én is elfogadhatatlannak tartom a szervizek óradíját, de ha kell igénybe veszem!) valamint … lehet?séget biztosítson a kialakult ABNORMÁLIS piaci viszonyokat nem ismer? személyek egy reálisabb áron való szolgáltatás igénybevételére, és nem a megkárosítására.

Következik a „2. Az 1-es tarifaosztály tételei rögzített hatósági árként kerüljenek meghatározásra.”Itt újra visszakanyarodhatunk az el?z?höz, ami tehát így ebben a formában alkalmatlan egy tisztességes megélhetésre!

A 3. pontról nem is írnék sokat, mert van valami reális alapja, csak a zárójelben javasolt (BKV vonaljegy árának 75%-a) arány ami nem normális a mai világban. (Szerintem 100-120%-a, mint a civilizált társadalmakban általában. Egyszer?en érthetetlen, hogy miért kell egy taxisnak fillérekért dolgozni, és még kéri is azt!)

Következzen a „4.  A rendelet határozza meg azon extra szolgáltatások körét, és fizetend? pótdíjait, melyek egységesen az alapdíjon felül felszámíthatóak.
Itt most azért van némi vitaalap, amit kezdenék az éjszakai hétvégi felár ily módon való meghatározásával, aminek mint már fentebb írtam az a teljes munkaid? tartamára (ahogy jelenleg is van) százalékos arányban kellene, hogy vonatkozzon és nem pótdíj formájában fuvaronként meghatározni, mivel így nincs megfelel? arányban díjazva az adott id?szakra a szolgáltatás. Például ha egy éjszaka dolgozó taxisnak 2-3 hosszabb fuvarja adódik, akkor az jóval kevesebbet keres azzal mint a nappalos kollégája.
A kombis felár és a csomagszállítási felár lehet egy és ugyanaz, mivel teljesen mindegy, hogy kombival vagy egyter?vel vagy normál személygépkocsival szállítjuk a plusz csomagokat, csupán csak azt kell meghatározni, hogy egy személyhez például maximum 20kg normál kézi poggyász tartozhat az alapdíjba. (Pl. BKV Utazási feltételek)

Vajon itt most miért nem került említésre, ...a rendelésre történ? kiállás pótdíja, pedig az is igen csak az extra szolgáltatások körébe tartozik, és ami mai f?városi taxistársadalom legnagyobb részét érinti! (Ugye ez egy jó kérdés!)

Elérkeztünk a „5. A rendelet határozza meg a taxióra-használat kötelez? módját. Az utazás megkezdésekor kötelez? legyen a taxiórát bekapcsolni.
Ez az a pont ami szinte számomra érthetetlen, mert jelenleg sem, senkit semmilyen jogszabály nem hatalmaz fel arra, hogy ne használja a taxiórát, s?t annak használata kötelez? (24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 3. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik...) mivel nyugtaadós pénztárgépként m?ködik! Itt bármi nem? trükközés jelenleg is csalásnak min?sül, (értsd: óra megállítások, transzferek, kevesebbet vagy többet kell fizetni mint amit az óra mutat) ehhez nem kell egy alacsonyabb rend? jogszabályt módosítani amir?l egy fels?bb már rendelkezik.

Következik a 6-7 és a 8 pont az ellen?rzés témakörével, ami már szinte az ideg állapotom megnyugtatása érdekében némi sör fogyasztását igényli, jelenleg is alkalmas a taxik oldalán elhelyezett taxiengedélyszám valamint a szélvéd?n elhelyezett drosztengedély-matrica a vállalkozó azonosítására, és akkor nem beszéltem a nyugtáról amit a fuvar végeztével az összeg átvételekor át kell nyújtani a fogyasztónak, valamit az els? utasoldalon elhelyezett taxivezet?i-igazolvány a gépkocsivezet? ellen?rzésére, továbbá a kötelez?en kihelyezett tarifatábla a panasztétel lehet?ségével, ezeknek a további bonyolítása teljesen felesleges mivel maga az ellen?rzés megfelel?en kivitelezhet?, ha nem akad el akarat hiányában. Véleményem szerint az ellen?rzés lehet?sége már most is meg van megfelel?en teremtve, csupán végrehajtásánál és a szankcionálásnál mutatkozik jelent?s tétovázás, de vajon miért!

Elérkeztünk a második részhez ami a 59/1999. (XI. 18.) F. Kgy. rendelet módosítására tesz javaslatot.„Konkrét javaslataink a 59/1999. (XI.18.) F?v. Kgy. rendelet módosítására:
1. A drosztengedély a gépkocsivezet?nek, és ne a taxi gépkocsinak biztosítson szolgáltatási lehet?séget. Ez lehet?vé teszi a szabályszeg?kkel szembeni szankciónálást.
2. A Drosztkezel? Kht. a jelenlegi drosztengedély-matrica helyett biztosítsa az el?bb említett rendelet módosításának megfelel?en, a hiteles tarifatáblákat a taxi vezet?knek.
3. A Drosztkezel? Kht által kiadott tarifatábla-drosztengedély matrica a jelenlegi méretnél (jelenleg 4 mm-es félkövér bet?kkel) nagyobb méretben tartalmazza:
 - a rögzített hatósági árral meghatározott alaptarifát és a használható pótdíjakat (ez max. 3 féle)
 - A taxivezet?, javasolt formátumú drosztengedélyének számát,
 - Egy ingyenesen hívható telefonszámot, melyen az utasok 0-24-ig bejelentést tehetnek az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatosan,
 - Az érvényességi id?t az adott évszám megjelöléssel,
4. A szabályok megsértése esetére írásos határozat-kiállítási kötelezettsége legyen a Drosztkezel? Kht.-nak. A rendelet alapján a határozat tartalmazza az id?szakos drosztengedély-visszavonási kötelezettséget.
A drosztengedélyt le kell adnia a gépkocsivezet?nek 48 órán belül, ellenkez? esetben, a kés?bbiekben a taxívezet?nek nem lehet drosztengedélyt kiadni. Amennyiben valaki nem adja le az engedélyt, akkor a következ? m?szaki vizsgán ezt lehet ellen?rizni, illetve akkor már a súlyosabb szankcionálást végrehajtani. A drosztengedélyek visszavonásának kötelezettsége visszatartó erej? lehet a jelenleg szabályokat sért?kkel szemben.
6. A rendelet határozza meg a kiadható drosztengedélyek és a taxidrosztok számának arányát, (Javasolt arány a 3/1.)
7. A rendeletmódosítással kerüljön pontosításra a Drosztkezel? Kht. ellen?rzési kötelezettsége. Jelenleg ez nem hatékony.


Ezeket csak nagy vonalakban említeném, mivel ez szintén nem a tényleges problémák megoldására irányul, hanem a már-már sokszorosan túl hangoztatott utas védelmét helyezi el?térben a taxisvállalkozó megélhetésének figyelmen kívül hagyásával.
1. Erre ott a taxivezet?i igazolvány, ami szintén visszavonható. (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C. § 5)
2. Minek, erre ott a tarifainfó ami alapja a jelenlegi tarifatáblának, az talán elég hiteles. (majd csinálnak és megint lehet járkálni 2-3 új pecsétért ide-oda, ne persze meg fizetni)
3. Formaság, ami megint csak nem gyógyír a jelenlegi problémákra.
4. A taxiengedély jelenleg is visszavonható, csak akarat kérdése. (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/A. § 13)
5. Ez a pont valamiért elt?nt!
6. Minek a drosztokon nincs már egyáltalán utas, beterelték ?ket egy-egy telefonszám alá, ahhoz, hogy ennek értelme legyen el?ször rendbe kell tenni az elkorcsosult fogyasztói szokásokat a taxipiacon. Ha ez egy önkorlátozó létszámszabályozás akar lenni, ami jelenleg igen csak egy hamis felvetés a piac szabályozására, akkor egy megfelel?en kiépített droszthálózat alapja lehetne ennek. Jelenleg csak egy számot kell kitalálni majd jogilag realizálni és megállítani az engedélyek kiadását. (Nagyon jól tudja mindenki, hogy arányaiban hány URH-s taxi várakozik a drosztokon címre várva! Ott nem jó a vétel, ha még meg is állhatna, de azért vannak sorok amik m?ködnek.)
7. Az ellen?rzés szükségessége az tény, de véleményem szerint nem egy Kht. részér?l hanem a hatóságok feladata, amit jelenleg manapság valami okból elhanyagolnak.

Az itt felsorolt sok badarsággal ellentétben, el?ször is meg kell(ene) teremteni a taxis számára az élethez szükséges megfelel? anyagi feltételeket és biztonságot ami nem kényszeríti csalásra, aminek az alapja a megfelel? tarifa alkalmazása a létszámhoz viszonyítva.
Véleményem szerint ez a javaslat ebben a formában tartalmában alkalmatlan arra, hogy a taxisok valós gondjait megoldja és kiutat mutasson számukra ebb?l a teljes káoszból.
A javaslat néhány reális gondolattöredéken kívül alkalmatlan, nem a tényleges problémák megoldására koncentrálódik, hanem megint a problémák tovább görgetésére biztosít lehet?séget, a zsebekb?l egy újabb összeg kihúzásának felvetésére! (Mert ingyen senki semmilyen matricát tarifatáblát nem fog nekünk gyártani!)

Magamból kiindulva amit egy taxisvállalkozó elszeretne érni, hogy ha már szabályozzák (össze maszatolják) a vállalkozás feltételeit és kötelezettségeit, hogy kiindulási alapként vegyék figyelembe a jogalkotók ezeket az emberi normatívákat:
 - 8 óra munka
 - rendes éves szabadság
 - egy megfelel? nyugdíj reménye (akiknek megadatik, hogy megéljék)
 - közlekedési szabályok, forgalmi viszonyok, ehhez pedig nem 240ft-os tarifa és szinte már egy nettó minimálbér felett lév? tagdíjak szükségeltetnek!
::)
« Utoljára szerkesztve: 2012 Szeptember, 09, 03:03:11 írta taxis »