Beszélgessünk a reális tarifáról! > Tarifa kérdés.

Felhívás egy kérelemhez!

(1/1)

Köcsög taxis:
Minden olyan kolléga aki szeretne egy jobb becsületes gazdaságos tarifát és még nem esett át az "agymosáson", az első lehetőségként az itt szereplő kérelem dokumentumot töltse le és nyomtassa ki, írja be az adatokat majd adja fel tértivevénnyel a nyomtatvány tetején szereplő címre.
Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy nem értem és nem a másikért teszi, hanem önmagáért és saját érdekeit képviseli ezzel!

Azok a kollégák akik a további csalásokat, az idegen szereplők zsebének a tömését és a 14-16 órás munkaidőt támogatják, azok látogassanak meg egy-két másik weboldalt vagy esetleg fáradjanak be a Vahot utcai főhadiszállásra személyesen, mert ott már a hosszú évek óta komoly agymosással segítenek nekik ebben a szándékukban.

A nyomtatvány itt lentebb letölthető, ugyanazon a tartalommal de formailag kis megjelenési eltéréssel!

Köcsög taxis:
Azok a kollégák akik feladták a kérelmet, feltehetően ők is megkapták közel egy időben velem együtt, ezt az igen tartalmas és színvonalas válaszlevelet.
Sokat nem akarok róla írni, mert nincs mit, aki elküldte az ismeri a válasz tartalmát, azt hozták amit várni lehetett tőlük, amit a hosszú évek alatt már sokszorosan bizonyítottak.
Azért annyit megemlítenék, amit egy kissé nehezen értek, hogy hivatkoznak egy olyan 2006/123 EK irányelvnek való megfelelésre, aminek a 21-dik cikkelye kimondja azt,
„(21) A közlekedési szolgáltatások – beleértve a városi közlekedést,
a taxikat és a betegszállító járműveket, valamint a
kikötői szolgáltatásokat – nem tartoznak az irányelv hatálya
alá.".
Persze megígérik azt is, hogy a szabályozás során természetesen figyelemmel lesznek az általam felvetett "kérdésekre".
Én személy szerint egy kicsit kételkedem ebben a válaszban, mert nincs benne semmi hiteles konkrétum és ezért egy kis várakozás után megyek is tovább.
No comment!

Köcsög taxis:
Némi kis „emésztés” után azért úgy gondoltam, hogy megint nem arra kaptam választ amire szeretem volna, ezért pársorban egy észrevételt tettem az illetékes hatóság felé.
Sajnos egyszerű taxisként elég érthetetlen vagyok, kissé nehézkes a felfogásom, ezért megkértem őket, hogy fejtsék ki számomra kicsit bővebben ennek a megértéséhez szükséges magyarázatot.

Akit érdekel, itt el olvashatja!

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata!

2012. szeptember 13-ai keltezésű, a Hatósági ármegállapítás iránti kérelem tárgyú levelemre érkezett válaszukra az alábbi észrevétellel reagálnék.

Szeretném megjegyezni, hogy e kérelmem nem Tarlós István főpolgármester úr részére küldtem, hanem Budapest Főváros Önkormányzata részére, mint a hatósági ár megállapítója, azaz mint jogi személy részére.

A kérelmem tárgya, mint fentebb is említettem 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról rendelkezései alapján, ár megállapítási kérelemként került benyújtásra, és nem, idézem „31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendeletre vonatkozó módosítási javaslat”a-ként, ami természetesen e rendelet módosítását is jelenti.

Amit talán az alulképzettségem miatt, mint egy egyszerű taxis-vállalkozó, viszont nem tudok megérteni bővebb magyarázat nélkül, hogy az önök által készülő előkészítés megfelelésként egy olyan 2006/123 EK irányelvre utal, aminek a 21-dik cikkelye rendelkezésként kimondja azt, hogy
„A közlekedési szolgáltatások – beleértve a városi közlekedést, a taxikat és a betegszállító járműveket, valamint a kikötői szolgáltatásokat – nem tartoznak az irányelv hatálya alá.”.

Ennek a számomra is felfogható megértéséhez, kérem a kissé részletesebb tájékoztatásukat, valamint a benyújtott kérelmem egy reális határidőn belüli elbírálását, mivel ebben a tárgyban több mint 12 éve változtatás nem történt a főváros részéről.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

Teljes verzió megtekintése