Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
2016. évi havi járulék fizetési kötelezettségek, a minimálbér (111000 Ft) után!

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése:
A többes jogviszonyban nem álló f?foglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb mint a minimálbér, megállapításának módja pedig a következ?.
--27%-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112.5%-a, azaz 124875 Ft.
Fizetend?: 33716 Ft
10032000-06055912
NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

--10%-os nyugdíjjárulék alapja a minimálbér, azaz 111000 Ft.
Fizetend?: 11100 Ft
10032000-06056236
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet? bevételek magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót,
kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla

--8,5%-os (4+3+1,5) egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150%-a azaz 166500 Ft
Fizetend?: 14153 Ft
10032000-06057749
NAV Egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót, kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla
Ez összesen: 58969 Ft/hó
22
Az el?z?leg már a legfontosabb említett kérdés az, hogy mire is szükséges pontosan kiváltania a vállalkozását egy „UBER partnernek”, mert amennyiben az állam részér?l elfogadnak bármilyen más jelleg? tevékenységet, mint a taxi személyszállítás, akkor ez esetben legális tevékenységként folytatható tovább e piaci rész kiszakítása ebb?l a piaci területb?l.

Vélhet?en a jöv?ben az történik majd, mint a „TaxiPlus" id?szakban, csak egy másik TEÁOR kód alatt, újabb „gazda” váltás következik sokak számára, mivel az olcsó szolgáltatást keres?k tömegesen veszik igénybe majd - most már a lassan legálissá váló - ezt a fajta szolgáltatási formát.

Ez pontosan az állam félrevezetése és a f?város pofátlansága, mivel egy taxi szabályozás címén, (vélhet?en már akkor meglév? hátsó szándék mellett,) mindenféle szükségtelen költségnövel? szabályozásra kényszerítették a jelenleg piacon lév? szerepl?ket és egyben megszüntették a piaci versenyt, mindezt úgy, hogy közben az állam részér?l majd kés?bb nyitottak egy kiskaput egy másik irányból.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete 22. § (2)  „Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag vagy külön díj megállapítása nélkül a f?szolgáltatás részeként – a f?szolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott el?zetes megrendelés alapján – végezhet?.”

A fent említett kormányrendeletben el?írt feltételeket valamilyen úton-módon egy UBER vélhet?en úgy is könny?szerrel venni fogja és így az esetben megtörténik e piaci terület kettészakítása, tehát az olcsóságot keres?k és a klasszikus taxiszolgáltatás elválik egymástól.  A személygépkocsis személyszállító tevékenységet a települési önkormányzatok nem szabályozhatják, mivel erre jelenleg egyáltalán nem rendelkeznek felhatalmazással, valamint az engedély az egész ország területére érvényes, ezért a f?városi taxirendelet nem vonatkozik rá. Ez a fajta szolgáltatás jelenleg még nincs telet?zdelve, mindenféle túlzó költségnövel? tényez?kkel, tehát ezért olcsóbban folytatható, valamint nagyobb igény esetén már bizonyítottan, más díjszabás is érvényesíthet?.

Talán lassan bebizonyosodik az a feltételezésem is, hogy csak pár taxicég marad talpon ezen a területen, akik ugye rendelkeznek a már el?z?leg említett lenyúlt piaci helyekkel. 

Ezt csak azért írom le, mivel a Magyar Kormány részér?l elhangzott az a kijelentés, hogy az UBER-t, nem tiltják be, viszont valahogy legálissá szükséges tenniük és erre a jelenlegi törvényi környezet ezt a lehet?séget biztosítja.

Annak ellenére kíváncsian várom a fejleményeket, mivel a magyar t?ke egy része csap össze a külföldi t?ke, a magyar társadalmi érdek és a magyar t?ke másik részének érdekeivel szembe.

Nos, újra lehet gondolkozni!
23
UBER – avagy néhány gondolat a problémáról.

Talán néhányan még mindig nem értik (az UBER támogatói közül) meg, hogy nem az UBER szállítja az utast, hanem a saját már kizsigerelt vagy munkanélkülivé vált, alulfizetett honfitársaink, valamint szintén a saját honfitársaink veszik leginkább igénybe a szolgáltatásukat úgy, hogy legkevésbé érdekli ?ket a jogszabályi háttérnek való megfelelés. Kizárólag az olcsóbb ár a dönt? és ezért hajlandóak az egekig magasztalni azt az úgynevezett „modern applikációt”, mivel azt vélik, hogy az applikáció okossága az olcsó szolgáltatás.
Egy egyszer? példát írok annak, aki esetleg nem érti, hogy mir?l is van pontosan szó: otthon f?zzetek egy nagy kondér bablevest, majd a neten egy applikációval áruljátok ki a tartalmát úgy, hogy ételmegosztásként m?ködjön, kérjetek érte 300-400 Ft-ot és máris lehet éttermet (kif?zdét) üzemeltetni okosba otthon. A bableves el?állítás belekerült 5000 Ft-ba és végén a befolyt összeg lesz 15000 Ft, az applikációt üzemeltet? levonja a saját 20-25%-át, de még így is szép pénz marad.
Nem kell hozzá más, mint egy helység, egy nagy kondér, egy t?zhely, az alapanyag és persze az olcsóságot támogató sok fogyasztó, amib?l bizonyíthatóan van elegend?. Na de..., hogy létezik már ilyen csak étterem vagy kif?zde megnevezéssel, sebaj, az jelenleg nem ételmegosztó néven fut még a neten keresztül egy innovatív fejlesztésként bemutatva. (Jogszer?en disznót sem vágnak már háznál eladásra vagy töltenek kolbászt eladásra, stb.)
Talán így már megérti a sok „OKOS” azt a nagy okosságot, amit az UBER szoftver felfedezett.

Taxisként nem akarom túlzottan védeni a taxisokat, mivel ehhez javarészt ?k is, de els?sorban a rajtuk él?sköd?k járultak hozzá, hogy megsz?nt a piaci verseny. Pedig milyen egyszer? lenne azt helyre állítani egy megfelel? maximált tarifával, de ugye akkor mi történne a reptéri mutyival, hogyan szednék le arról a sok „kiváltságos” szolgalelk? taxisról azt 1600-2000 Ft-ot fuvaronként.
A kulcs ebben van, de nem ezt keresi senki, ha másik cég árba alá mehetne a F.taxinak az esetben hozzáférne a reptéri rendeléshez is, de egy bizonyos réteg számára ez már nem elfogadható, mert akkor kevesebb a mutyis bevétel. (A taxis zsebében így is csak 4350 Ft marad a 6000 Ft-ból.)
Inkább azzal kellene foglalkozni, hogy ha egy egységes színvonal van egy egységes min?séggel, akkor miért csak az a bizonyos F.taxi állhat oda az ország kapujában szolgáltatni törvényesített mutyi címén. Annak idején mikor megkötötték az els? szerz?dést a reptérrel, akkor még volt különbség a szolgáltatási színvonal között, most jelenleg hivatalosan már nincs, de ennek ellenére mégis tud valami olyan nyújtani, amit a többi szolgáltató nem, …vagy akkor lehetséges, hogy mégse egy a szolgáltatás színvonala.

F.taxi lenyúlta a repteret, a C.taxi javarészt lenyúlta a hoteleket, éttermeket, a többi taxiscégnek megmaradt osztozkodásra a lakossági megrendelés, illetve a kisebb megrendel? cégek. De mivel a lakosság ilyen téren nem hülye és a bérezés alapján nincs túlzottan eleresztve, ezért egyáltalán nem érdekli a sárga szín, a téli gumi, a dohányzási tilalom (még dohányozhat is), valamint az egyéb túlzó marhaságok. Hanem kizárólag arra összpontosít, hogy el akar jutni A-ból B-be, ezért els?dleges célja az, minél olcsóbban hozzájutni ehhez a szolgáltatáshoz, és ha nincs UBER, akkor van helyette más mivel, mint már írtam nem az UBER viszi el, hanem lehet, hogy a szomszéd Pisti.

Ez az egész a fixtarifának és a velejáró sok egyéb baromságnak a hozadéka, valamint a sok feleslegesen kitartott (eltartott) taxiscégnek a nyomására megalkotott f?városi és állami „taxicéges-mutyipaktum” bevezetése.

Látható az UBER példájából is, hogy egy egyszer? applikációval kiválható lenne megfelel? állami akarat esetén a sok felesleges taxiscég, de még mindig ?k irányítanak és bármi áron szükséges számukra a havi 70-93 ezer Ft tagdíj taxisokként, plusz az arra jogosulttá tettek számára a pacsipénzek kihúzása a taxisok zsebéb?l.
El?ször kiszorították a kisebb cégeket a piacról úgy, hogy mikor már az árverseny következményeként veszélybe kerültek a tagdíjak és ez által az életszínvonal csökkenés eshet?sége a cégvezet?k számára, gyorsan léptek a fixtarifa irányában, hogy csak a létszám, azaz a tagdíjak száma megmaradjon. Itt nem taxisok irányítottak, hanem a telefonszám tulajdonosok, valamint a pacsipénz beszed? intézmények, ezért kellett valójában meggátolni a piacra jutás lehet?ségét és felosztani a piacot.
Most a már jelenlegi, azaz a következ? lépésben, a körben bent maradtakat szorítják ki úgy, hogy a lenyúlt helyeken olyan pénzeket adnak ki pacsipénzként a fixtarifából, ami alá taxisként már nem lehet alá menni. (Lásd: mely cégek autói nem voltak jelen a demonstráción.) Abban bíztak, hogy majd nem kínálnak alájuk az árban és örökké tart a kiváltságos helyzetük, de az e körb?l kihullottak és az erre igényt tartók így is, úgy is megtalálják egymást a weben, a hirdetésben, vagy személyes kapcsolatok útján.

Valójában ezt a helyzetet felismerve köszönt be ide (és a többi országba is) az UBER a jogszabályok megkerülésével egy szuper okosságként el?adva, és a lakosság támogatásával, valamint olcsóbbsága miatti szimpátiával egyre jobban virul. (Régebben ehhez hasonlóan tették a kisebb taxiscégek, ezért kellett kilökni ?ket e piaci területr?l.)

Talán ez az UBER arra is jónak bizonyult, hogy rámutatott arra, a népnek nem egy államilag agyon szabályozott, minden hülyeséggel telet?zdelt szabályozásra van szüksége, hanem egy a szolgáltatás ellátásra elegend?en alkalmas, de leginkább olcsó szolgáltatásra, annak ellenére, hogy a jelenlegi tarifa nagyon messze van még a reális piaci tarifától.

Ideje lenne eldönteni, hogy az állam vagy a piac szabályozzon ebben a szektorba, és ha az állam mellett dönt a többség, akkor viszont a korrupciót az él?sköd?ket ki kell söpörni els?sorban innen err?l a területr?l.

Minden esetre minden elismerésem és tiszteletem azoké a sof?röké, akik ott kint fagyoskodtak, illetve demonstráltak a hidegben, mindezt azért, hogy a már fentebb is vázolt korrupt és velejéig romlott rendszer továbbra is fennmaradjon, stabilan szolgálva tovább a rátelepedett él?sköd?it.

Sajnos, mint mindig nem került szóba: a BKK Zrt. törvénytelen tejhatalmú ellen?rzése, az NKH hatósági eljárása a BKK Zrt. levelei alapján, a lenyúlt reptér, a drasztikus drosztdíj emelés, a megfelel? igényvezérelt tarifa, az idióta teljesen felesleges kezd?ként (120-125 ezer Ft) ötévenkénti (20-25 ezer Ft) tanfolyamok, amelyben arra tanítanak, hogy miként kell vállalkozni, de valójában közöd nincs hozzá, mivel megmondják, hol mennyit kell fizetni és mennyit kérhetsz az általad elvégzett munkáért.

Ezekbe az elkövetkezend? tárgyalásokban valójában nagyon nem lehet már bízni, mivel ezek megint arról fognak szólni, hogy a taxis és az utas között résztvev? köztes szerepl?k, irányító szerepüket megtartva megfelel?en be tudják biztosítani a piaci részesedésüket.  (Lásd: már nyilatkoznak is a szakma „igazi” nagyjai, Dudás, Peredi stb. M Zoli egy kissé jelenleg még visszafogottabb.)

A végs? cél az, hogy csak pár cég maradjon talpon és az ? megkerülésük nélkül egyáltalán ne lehessen majd taxi-szolgáltatást végezni Budapesten, mindezt úgy, hogy minden b?rt ?k húzzanak le a munkát végz? vállalkozókról.

Továbbá tudom, hogy amit írtam az sokaknak nem tetszik, de nem is vágyom népszer?ségre!
24
EU - Európai Unió / Drezda - Németország
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2015 December, 15, 02:23:25 »
Most annak nézünk utána, hogy Németország keleti felén, a volt keleti blokk egykori területén Szászország fővárosában Drezdában, milyen árakon és szabályok alapján dolgoznak az ottani taxis kollégáink.
Drezdában 3 fajta taxitarifa van alkalmazásban, amit a helyi hatóság rendeletben szabályoz, a legutolsó tarifa változás 2018 december 15-től van hatályba. (Itt)

Váltószámként az egyszerűség kedvéért alkalmazzunk most is 330 Ft-os €/HUF árfolyamot és számoljunk azon!

I. tarifa
Egészségbiztosítás által igénybe vehető.

Alapdíj: 3,90€ = 1287 Ft
Kilométerdíj: 2,00 € = 660 Ft /km
Várakozás: 24 €/óra = 7920 Ft/óra azaz 132 Ft percenként


II. tarifa
Naponta 5:00-20:00 között minden nap, kivéve a vasárnapokon és az ünnepnapokon.

Alapdíj: 3,90 € = 1287 Ft
Kilométerdíj: 0-tól 3km-ig: 2,30 € = 759 Ft/km
                     4 km-től: 2,00 € = 660 Ft/km
Várakozás:
12.00 €/óra = 3960 Ft/óra azaz 66 Ft percenként, 0-119 másodperc között
27 €/óra = 8910 Ft/óra azaz 148.5 Ft percenként, 120 másodperctől


III. tarifa
Naponta 20:00-05:00 között minden nap, valamint a vasárnap és az ünnepnapokon egész nap.

Alapdíj: 3,90 € = 1287 Ft
Kilométerdíj: 0-tól 3km-ig: 2,40 € = 792 Ft/km
                     4 km-től: 2,10 € = 693 Ft/km
Várakozás:
12.00 €/óra = 3960 Ft/óra azaz 66 Ft percenként, 0-119 másodperc között
30 €/óra = 9900 Ft/óra azaz 165 Ft percenként, 120 másodperctől

Pótdíjak a II. és III. tarifákhoz.

Egyterű autó 5 foglalt üléstől: 5,00 € = 1650 Ft
6 személynél több szállításra alkalmas taxi rendelése esetén: 5,00 € = 1650 Ft
Városhatáron túli úti cél: 10,00 € = 3300 Ft

Mindegyik tarifa 7%-os Áfa-t tartalmaz.

Lehet tűnődni, hogy ez miért is lehet így, pedig ez a város is a keleti blokkhoz tartozott valamikor!
25
Általános társalgó / Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a taxirendelet módosítását.
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2015 Október, 28, 11:50:18 »
A Fővárosi Közgyűlés természetesen elfogadta a taxirendelet változtatást.
Így jövőben többet fizetünk taxiállomásokért és még nagyobb jogokkal hatalmazták fel a BKK Zrt-t.
Tarlós úr többször is elmondta, hogy senki ne gondolja, hogy ők 4800 taxissal fognak egyeztetni, hanem a foglalkozáson belül döntsék el a jogos képviseletet.
No comment! Lehet bégetni.
26
Általános társalgó / Lehet újra bégetni, változik a budapesti taxirendelet!
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2015 Október, 24, 01:53:27 »
Sokak újra bégethetnek megint, mert jön az újabb rendelet módosítás a Budapest részér?l!
Van benne sok szép újabb változás, de legfőképpen a drasztikus drosztdíj emelés a legértékelhetőbb (elfogadták már) és persze az, hogy a minimálbér szint? nyereség megmarad havonta a taxis vállalkozók zsebébe évi 30000km hasznos kilométerrel számolva.
Ez itt számomra egy kicsit ellentmondásos, mivel 30000km szorozva 280Ft már önmagában 8.4 millió és jóval az ÁFA határ fölött van, de az igazi szakértelem  egy 4931 TEÁOR kóddal rendelkez? (önkormányzati tulajdonban lév?) gazdálkodó szervezet kiszámolta az ÁFA határ alatt.
Ehhez már sokat nem tudok, és nem is akarok hozzáfűzni, mivel csak röhögni érdemes, hogy évek óta mi zajlik a taxi ügyben egyáltalán.
Hajrá juhok bégesetek, dolgozik az érdekképviselet!
27
Általános társalgó / Megszületett, íme amire oly sokan vártak!
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2015 Június, 26, 22:24:35 »
MEGSZÜLETETT, íme amire oly sokan áhitozva vártak!
Katt ide!

(Hajrá "juhok", örüljetek neki!)
Most majd lehet menni ötévente vizsgázni, jó kis pénzért cserébe persze.
28
2015. évi havi járulék fizetési kötelezettségek, a minimálbér (105000 Ft) után!

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése:
A többes jogviszonyban nem álló f?foglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb mint a minimálbér, megállapításának módja pedig a következ?.
--27%-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112.5%-a, azaz 118125 Ft.
Fizetend?: 31894 Ft
10032000-06055912
NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

--10%-os nyugdíjjárulék alapja a minimálbér, azaz 105000 Ft.
Fizetend?: 10500 Ft
10032000-06056236
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet? bevételek magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót,
kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla

--8,5%-os (4+3+1,5) egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150%-a azaz 157500 Ft
Fizetend?: 13388 Ft
10032000-06057749
NAV Egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót, kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla
Ez összesen: 55782 Ft/hó
29
Itt elolvasható azoknak akiket még érdekel, hogy a kormányhivatal, miként látja és ítéli meg a taxisok, valamint a BKK között kialakult helyzetet!

Szerintük minden rendben van, valójában nem is kell adótartozás-mentesség igazolás, csak egy nyilatkozat, valamint nem hatósági ügy a BKK ellenőrzés, mert a taxisok önként járulnak hozzá egy szerződés aláírásával.
Közben röhögjünk nagyokat, hogy teljesen hülyének néznek, de sajnos ennyit érdemel ez a foglalkozás! :-)

(Én személy szerint nem járulok hozzá semmilyen szerződéskötéshez önként, engem sajnos köteleznek rá a törvény erejével. Be kell látnom azt is, hogy nem tudom megfelelően értelmezni a "kérelem" szócskát és a valódi jelentése talán AJÁNLAT, ami a polgári jogi szerződéskötésnek egyik alapja.)
Tájékoztatás
30
Információk - tájékoztató / BKK ellenőrzés - avagy a törvénytelenség törvényesítve!
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2014 Április, 03, 03:51:27 »
Azoknak szólnék néhány szót ezekről az úgynevezett BKK ellenőrzésekről, akik talán észrevették, hogy valami nincs rendben ezen a területen!

A BKK egy közlekedésszervező (TEÁOR kód: 4931) formáját tekintve Zrt, a jelen hatályos törvények betartása mellett nem gyakorolhat (társulás, szerződés hiányában) ellenőrzést más gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások felett, mert ez hatósági feladat, illetve közigazgatási vagy szabálysértési eljárás lefolytatása alá tartozik, nem pedig a polgári jogi viszony keretei közé!

Sajnos ez jelenleg mégis úgy történhet meg, hogy egy hibás önkormányzati rendeletre hivatkozva próbálnak eljárni jogszerűtlenül.

Valójában itt látszik igazán a taxis érdekvédelmek hozzáértése, a valós érdekképviselete, akik sajnos nem is tudják, hogy mi zajlik körülöttük, mert a 280Ft-os tarifáért cserébe, eladták a lelküket az ördögnek, a saját hóhéraikkal szövetkezve akarták vagy akarják még elpusztítani, elsősorban azokat a taxis-vállalkozásokat akik még nem fizetnek valamely általuk "minősített" cégzászló alá horribilis összegű tagdíjakat.
Nagyon nem akarok erről írni, mert már úgy látom, hogy teljesen felesleges!
A magam részéről kezdeményeztem egy törvényességi vizsgálat lefolytatását és egy újabb ombudsmani vizsgálatot, melynek a beadványát elérhetővé teszem itt oldalon, azoknak a gondolkodni tudó taxisoknak, akit érdekel, hogy valójában mi folyik a háttérben körülöttük.

A dokumentum megnyitásával elfogadod azt, hogy a tartalmát nem módosítod, a forrás megjelölése nélkül a dokumentum vagy annak részeit nem osztod tovább úgy más oldalakon, mintha a saját szerzeményed (szellemi termék) lenne, amennyiben ezt megértetted és tudomásul vetted, akkor kattints ide az elfogadom hivatkozásra!


Oldalak: 1 2 [3] 4 5 ... 10