Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Tisztelt Kollégák!

Azzal a felhívással fordulunk felétek, hogy a közös cél érdekében a sok hosszú év után, egy szervezett egységes összefogást hozzunk valamilyen úton-módon létre, a több éve megszületett „Taxistörvény” vagy ha így jobban tetszik, akkor a Tarlós-Metál-Vitézy diktátum, vagy a taxiscéges mutyi elnyomása ellen, melyhez minden normálisan gondolkodni tudó és változtatni akaró kolléga csatlakozását várnánk!

Több esetben kisebb összefogással, már próbáltuk (sikertelenül) támadni e rendelet egyes ? nem releváns ? részeit, de amit els?sorban mi szeretnék elérni, az a vállalkozásunk szempontjából dönt? tényez?ként megjelen?, a rendelet által megállapított ár mértékének a megfelel? szintre történ? emelésének kikényszerítése és minimum az éjszakai tarifa visszaszerzése.

A hatályos „Taxistörvény” által megállapított hatósági ár ellen, a jog lehet?ségeit kihasználva (bírósági úton) annak jogszer? keretein belül, ügyvéd és igazságügyi-szakért? igénybevételével kezdenénk meg az igazunk bizonyítását, hogy olyan tarifával kényszerítenek dolgozni, amivel hosszabb távon egyáltalán nem lehetséges a tisztességes vállalkozás folytatása.
Természetesen ezeknek a jogi munkáknak és képviseleteknek ára van, amit pár taxis egymaga nem tud kifizetni, ezért várjuk a Te jelentkezésedet is. A cél közös és megosztott költségekkel talán könnyebben elindítható az ügy egy megfelel? jogorvoslat irányába.

Azok a kollégák, akik úgy érzik, hogy nem mindegy mi van kiírva a tarifatáblájukra, továbbá szeretnének legálisan egy tisztességes tarifával dolgozni, illetve egyetértenek ezzel az elképzeléssel és természetesen hajlandóak is több ezer forintot áldozni érte, valamint adatot szolgáltatni egy szakvélemény elkészítéséhez! Valós szándék esetében a 30-4137593-as telefonszámra egy névvel ellátott SMS-ben jelezhetik a ? komolyan átgondolt ? csatlakozási szándékukat, vagy a taxisforum.hu oldal kapcsolat menüpontja alatt tudnak jelentkezni elérhet?ségük megadásával.

Els?sorban közös érdek az, hogy minél többen legyünk, mert pontosan ezt széthúzást használják ki velünk szemben, ahányan vagyunk, annyi felé húzunk! Megfelel? létszám létrejöttekor (kb. 200-300) egy részletesebb és b?vebb tájékoztató (telefonon, illetve itt a taxisforum.hu) oldalon várható. Ez a felhívás egy el?zetes felmérés annak érdekében, hogy milyen egységesen s hatékonyan tudjuk saját magunkat a több éves beletör?dés, megalkuvás és a folytonos menekülés után hatékonyan megvédeni, képviselni az elnyomóinkkal szemben.

(Sajnos hosszú évekkel ezel?tt elmondtam már, els? körben egy – vagy több - igazságügyi szakvélemény szükséges annak a bizonyítására, hogy a mai kialakult tarifa nem lehet egy becsületes vállalkozás alapja, de amíg a Tomájerek, Metálok és társaik viszik a hangot, illetve nyilatkoznak a lakáj médiában a többség hallgatása mellett, addig sok minden ezen a téren nem várható.)
12
Az újonnan bevezetett online pénztárgép használatával kapcsolatosan néhány kérdést fogalmaztam meg a NAV ügyfélszolgálatának még január elején, melyre most meg is érkezett a válasz.
A teljes levelet egészében nem közlöm, mivel a válaszukban egyben meg is fenyegettek a szokásos szöveggel, hogy: „Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közlést?l védett.”, valamint hozzáf?zték a manapság szintén szokásos kinyilatkoztatást melyben „Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek min?sül, kötelez? jogi er?vel nem bír.”

Mindezek után, ha valaki még az itt felmerült kérdésekre ez idáig esetleg nem talált választ, akkor némi átirattal megosztom vele e tájékoztató jelleg? információkat.

Kérdés 1.
- Fizetéskor az utasnak a taxaméter által kiadott (nyugta) és az online pénztárgép nyugta átadása együtt kötelez?, vagy elegend? csak az újonnan bevezetett pénztárgép nyugtája?
Válasz:
A jelenleg hatályos taxaméter rendelet és pénztárgép rendelet alapján a taxis személyszállítási szolgáltatást végz? adóalany 2017. január 1-t?l köteles taxaméterrel és online pénztárgéppel is nyugtát kiállítani és a nyugtát az utasnak átadni.

Kérdés 2.
- Kézzel írt névre szóló számla esetén a számlatömbhöz (t?példányhoz) csatolandó bizonylat melyik, illetve az esetben melyik kerül átadásra az utasnak a kézzel írt számlával együtt, vagy mindkett? a számlatömbhöz csatolva marad?
Válasz:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfa törvény) lehet?séget biztosít arra, hogy az adóalany nyugta helyett számla kibocsátásáról gondoskodjon. Ebben az esetben az adóalany mentesül a pénztárgép rendeletben el?írt gépi nyugta kibocsátási kötelezettség, vagyis a pénztárgép használat alól. Ilyen esetben a PTGSZLAH adatlapot havonta be kell nyújtani. Ebben az esetben a taxaméterrel el?állított bizonylatot (a számla mellett) az utasnak át kell adni.

Kérdés 3.
- 2017. évt?l kezd?d?en mely gépet kell pénztárgépnek tekinteni, illetve a PTGTAXUZ alatti bevallásban szerepeltetni?
Válasz:
Amennyiben a pénztárgép, illetve taxaméter használatában változás következik be, ebben az esetben az adózó a PTGTAXUZ nyomtatványon köteles ezt a tényt az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni.

Kérdés 4.
- Az online pénztárgép meghibásodása (lemerülése) esetén mi a teend?, illetve a hibája esetén milyen feltételekkel folytatható egyáltalán a szolgáltatás nyújtása?
Válasz:
Az online pénztárgép meghibásodása esetén az üzemeltet? köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdését?l számított 45 napon belül.
Ett?l eltér? esetben nincs bejelentési kötelezettsége.
A pénztárgép rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történ? teljesítése alól a pénztárgép meghibásodása esetén a meghibásodás bekövetkeztét?l a pénztárgép megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, illetve a meghibásodott pénztárgép helyett üzembe helyezett pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig.
A pénztárgép rendelet 10. fejezete tárgyalja a pénztárgép javítása kapcsán a teend?ket. Terjedelmi okok miatt annak csak egy részét közöljük levelünkben:
41. § (1) Az üzemeltet? köteles a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba.
(2) Amennyiben az üzemeltet? a pénztárgép javítását, vagy a meghibásodott pénztárgép helyett más pénztárgép üzembe helyezését kéri valamely szervizt?l (bejelentés), a javítást, illetve az üzembe helyezést vállaló szerviz a bejelentést haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi és err?l az üzemeltet?t a bejelentés egyedi sorszámának közlésével tájékoztatja.
(3) Az üzemeltet? az (1) bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés megnevezésével (javítás vagy üzembe helyezés) és id?pontjával, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének id?pontjával.
(4) A szerviz a bejelentést?l számított 5 napon belül köteles megkísérelni a pénztárgép megjavítását.
42. § (1) Az üzemeltet? kérésére a forgalmazó köteles a bejelentést?l számított 8 napon belül cserepénztárgépet biztosítani a javítás idejére.

Pénztárgép lemerülése esetén:
A pénztárgép rendelet 3. számú melléklet GD) fejezet 4. és 5. pontjai szerint 4. A hordozható pénztárgépbe épített AEE akkumulátorának képesnek kell lennie az AEE m?ködését biztosítani a hordozható pénztárgép saját akkumulátorról történ? m?ködése alatt. Amennyiben az AEE m?ködése az akkumulátorának alacsony töltöttsége miatt nem biztosítható, a pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie az AEE zavartalan m?ködésének helyreállásáig. Az el?írt akkumulátoros üzemid?k csökkenése nélkül a pénztárgép és az AEE m?ködhet közös akkumulátorról is.
5. A hordozható pénztárgépbe épített AEE mell?zheti az 5. melléklet szerinti rendszeres bejelentkezést, ha nincs küls? áramellátása, illetve a legutóbbi lezárt naplóállomány már továbbításra került és sikeres fogadását a NAV szerver az 5. melléklet szerint visszaigazolta, illetve a bejelentkezés mell?zését az AEE az 5.mellékletben foglaltak szerint már jelezte a NAV szerver felé.
13
Teljes káosz és kaotikus állapotok uralkodnak a Központi Okmányirodában!

Néhány sorban ismertetésképpen, megsz?nt a KEKKH nev? hivatal és jogutódlással a Budapest F?város Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatal Központi Okmányirodai F?osztály név alatt változatlan helyszínen látja el sárga és egyéb különleges rendszámokkal kapcsolatos teend?ket.

A fent említett okmányirodában a nyilvános tájékoztatásuk alapján, mivel mind a honlapjukon, illetve az ügyfélszolgálati iroda ajtaján is megtalálható ama információ, hogy gépjárm?vel kapcsolatos ügyekben 19:00 óráig osztanak sorszámot az ügyintézéshez, naiv emberként kíséreltem meg a gépkocsim vissza rendszámozását.

Az általuk leírtak megcáfolása végett, 2017. 01. 19-én 12 óra után érkeztem meg az ügyfélszolgálatra a gk. vissza rendszámozás (sárgáról-fehér) ügyében, amikor már egy elektronikusan blokkolt sorszámkér?-pult fogadott, ami csak el?refoglalás esetén nyílt meg. Az ott dolgozó munkatársaknál egy papír cetlire lehetett név szerint feliratkozni, hogy ha esetleg még lesz szabad hely, akkor majd abból a listából osztanak „sorszámozásra jogosultságot” úgy, hogy mindeközben a 2-3 erre illetékes ügyintéz? pultjánál folyamatosan 3-4 ismert arc cserélgette egymást felváltva.
Sajnos 6 és fél órás várakozás elteltével este 7 után eredménytelenül az ügyem sikertelenségével és kb. 1500 Ft parkolóórába bedobott pénz elköltésével hagytam el a helyszínt, amikor tudatosult bennem, amit egy ott dolgozó munkatársuk mondott el, hogy „ez van egész januárban”, majd vált ezután teljesen reménytelenné a személyes ügyintézés lehet?sége.

Megvallom ?szintén ez a kialakult kaotikus állapot kissé felborzolta az idegállapotom és annak hatása alatt még aznap este egy panaszos levél írásába fogtam, amit rövid id? után el is küldtem a részükre, ? még mindig naiv emberként ? némi magyarázatra tartva igényt.

Kiszolgáltatva, de a reményt?l még felbuzdulva az akkor kapott tájékoztatás alapján, hogy hétvégén is lehetséges az ilyen jelleg? gépjárm? ügyekhez kapcsolódó ügyintézés, szombaton (2017. 01. 21) a mai napon reggel nyitásra odamentem, amikor meglepetésként ért az, amit a mellékelt fotón is látható információ b?szen hirdetett, hogy a „Gépjárm? ügyintézés ? átmenetileg ? kizárólag hétköznap történik.”

A teljes káoszt tovább fokozza az is, hogy az általuk üzemeltetett 1818-as telefonszám hívásával lehetséges ? szerintük ? az id?pontfoglalás, ahol egy ügyintéz? elmondja, sajnos jelenleg nem lát szabad id?pontot, telefonáljon máskor vagy foglaljon neten a weboldalon keresztül, ahol természetesen az ilyen jelleg? ügyekhez egyáltalán nem lehetséges az id?pont foglalása.

Az egészben csak az adott némi keser? vigaszt, hogy nem csak én jártam így egyedül, hanem több kollégával beszélgetve jutott a tudomásomra az, hogy többek nálam még korábban érkezve sem kerültek sorra, valamint a 2-3-dik sikertelen ügyintézési akciójukat kísérelték meg újra a siker reményében.

Mindezek után nyújtson némi vigaszt nekem és a sortársaim számára a weboldalukon megtalálható eme információ, hogy:
Bízunk benne, hogy a bevezetett korszer? ügyfélkiszolgálással tervezhet?bbé, kényelmesebbé és gyorsabbá tehet? az ügyintézés mindenki számára a jöv?ben. Ügyfélszolgálatunkon munkatársaink továbbra is magas szakmai színvonalon állnak ügyfeleink rendelkezésre.”… melyen elgondolkozva sajnos nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek.
14
2017. évi havi járulék fizetési kötelezettségek, a minimálbér (127500 Ft) után!

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése:
A többes jogviszonyban nem álló f?foglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb mint a minimálbér, megállapításának módja pedig a következ?.
--22%-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112.5%-a, azaz 143438 Ft.
Fizetend?: 31556 Ft
10032000-06055912
NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

--10%-os nyugdíjjárulék alapja a minimálbér, azaz 127500 Ft.
Fizetend?: 12750 Ft
10032000-06056236
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet? bevételek magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót,
kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla

--8,5%-os (4+3+1,5) egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150%-a azaz 191250 Ft
Fizetend?: 16256 Ft
10032000-06057749
NAV Egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót, kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla
Ez összesen: 60562 Ft/hó
15
Itt settenkedik a taxistársadalom újabb nagy piócája, azaz a kötelez? gépjárm? felel?sségbiztosítás kimagasló feltételekkel.

Míg sokan els?sorban az „UBER” tevékenységének a jogszabályi megfelelésére koncentrálva, illetve annak hiányára mutogatva várják a foglalkozásuk jövedelmez?ségének jobbrafordulását, addig szinte észrevétlenül a figyelem hátterében (állami támogatással) megbújva egy újabb parazita kezdte el egyre intenzívebben szívni a taxis vállalkozások „vérét”.
Ezek pedig a biztosítók, kimondottan a KGFB termékei, melyek ugye mindenki számára kötelez? érvénnyel és szerz?dési kötelezettséggel vannak a törvény erejével meghatározva.

Itt egyáltalán nem szándékom ennek a szükségszer?ségét vagy kötelez? jellegét vitatni, hanem kimondottan a mostanáig már elburjánzó gusztustalan és pofátlan, a taxisok (egyéb gazdasági tevékenységet folytatók) lehúzására irányuló díjszabásokat említem meg. Manapság már egyáltalán nem számít kirívónak a 3x-5x-ös, úgynevezett díjszorzó, amivel ezek a biztosítók, - itt most nevezzük nevén a gyereket - gátlástalanul visszaélnek, és pofátlan gerinctelen módon húzzák le e piac kiszolgáltatott szerepl?it. Míg néhány évvel ezel?tt hallgatólagosan elfogadottnak számított a plusz 20-30%-os díjszorzó a taxik tekintetében, addigra mára már kialakult gyakorlattá vált, az irreális 3x-5x szorzók alkalmazása erre a szektorra. El?reláthatólag, amennyiben ez ilyen ütemben és mértékben folytatódik tovább anélkül, hogy bárki is fellépne ellene, akkor a jöv?re nézve még súlyosabb lehúzásokkal találhatjuk magunkat szembe. Mert ami ma még csak 3x-5x-ös, az a közeljöv?ben (ellenállás hiányában) 6x-10x-es vagy akármilyen mérték? díjszorzó kitalálását is eredményezheti a biztosító részér?l, csupán csak a pillanatnyi „éhség” alapján kialakítva.

Józan ésszel némileg elgondolkodtató az is, hogy egy személygépkocsi üzemben tartója, miért is jelent valójában ennyivel nagyobb kockázatot a biztosítók számára akkor, mikor rákerül a gépkocsira a sárga rendszám. Ha kétkedés nélkül elhinnénk azt, hogy a biztosítók a tényleges kockázatelemzés alapján alakítják így a díjtarifájukat a taxik tekintetében, akkor egyszer?en fogalmazva, hülyék lennénk, mint ahogy azok is vagyunk, hogy még szó nélkül t?rjük ezt az újabb lehúzási formát. 
Könnyen megesik néhány biztosítónál az is, hogy pl. aki már kett?-három káreseményt okozott fehér rendszámosan, ugyanolyan személyi és tárgyi feltételek esetén mégis kevesebbet fizet, mint az a „megbélyegzett” taxis, aki 5-10 éve káresemény nélkül közlekedik az utakon.
Azt sajnos tudatlan taxisként nem tudom megérteni, hogy miért releváns tényez? az egy KGFB-nál, hogy mekkora a lakásom alapterülete vagy esetleg mennyi kiskorú gyermeket nevelek pontosan, mivel ez a biztosítási forma egy általam okozott kárért nyújt fedezetet a károsult számára, és nem a saját részemre biztosít fedezetet egyéb káresemény bekövetkezésekor.

Leginkább ezt a gusztustalanságot ahhoz tudnám hasonítani, pl. ha vásárláskor valamely barkácsáruházban fizetésnél a csavarhúzó árára 3x-5x szorzót alkalmaznak, mikor megtudják, hogy vállalkozóként a pénzkereset velejárójaként vásároljuk a szerszámot.

Talán ez az egész lehúzósdi is a reptéri-mutyi következményeként egyes gépkocsikban kialakult éves 100-120 ezres km futásteljesítményekb?l indul ki, vagy a „Pista bácsi féle” fixtarifával megállapított „a taxis most milyen jó keres” szlogeneket veszi alapul, illetve a PSZÁF beolvasztása az MNB alá a Jegybanktörvény által, a felügyelet fellazulásának lehetséges okozati következménye miatt jöhetett létre.


A taxis foglakozás a magyar gazdaságban, valamint ezáltal a társadalomban is valahogy olyan formán van bepozicionálva, hogy esetleg itt is egy érthet?bb hasonlattal is éljek, mint az evolúció folyamatában az afrikai szavannán a ragadozók számára a zsákmányállatok szerepe a megélhetésük biztosítása érdekében. E foglalkozás aktív résztvev?i mindig egy olyan zsákmányállat szerepét töltik be, akit mindig fel lehet zabálni, akit mindig meglehet kergetni, akin mindig uralkodni lehet, akinek mindig menekülnie és küzdenie kell az életben maradásáért, mivel számos ragadozó les rá prédaként, mind a hatalom, mind a gazdaság szerepl?i közül.

E foglalkozásban vannak releváns, illetve kevésbé releváns tényez?k, amit én úgy mérlegelek általában, hogy közvetlen vagy közvetve érinti a vállalkozásom m?ködését és ez esetben sajnos, közvetlen érintenek ezek a lehúzások

Természetesen ehhez is, mint a sok egyéb mazochista baromsághoz, lehet ismét bégetni, majd a következményeként az utcán a „sárga gépkocsiban” egyre több id?t eltölteni, mindezt azért, hogy egy újabb vérszívó pióca egyre nagyobb étvágyát kielégíthessük.
16
Megpróbáltam annak utána járni egy kicsit, hogy a NAV által közzé tett felhívásnak eleget téve, miként is indítható meg egy UBER-sof?r vállalkozása, amelyhez most már hangzatosan adószámot szükséges kiváltani.

Szaladjunk át gyorsan az el?zményeken!

El?ször is megkerestem egy e-mail által a NAV-ot, melyben arra kértem ?ket, hogy az általuk közzé tett felhívás alapján adjanak számomra megfelel? tájékoztatást, milyen TEÁOR kód alapján indíthatom meg eme irányú tevékenységemet az okmányirodában.

Itt a válaszból csak idézni fogok egy részt: „Fentiek értelmében Ön a hivatkozott tájékoztatási kötelezettséget meghaladó válaszigény? kérdést fogalmazott meg, amelyre – a szükséges adatok hiányában – elektronikus levél útján nem áll módunkban a megfelel? tájékoztatást megadni.
Mindazonáltal - a levelében leírtakra tekintettel – a szóban forgó kérdésben segítséget nyújthat a Központi Statisztikai Hivatal, mely a tevékenységek TEÁOR kód szerinti besorolására jogosult.


Nem adtam fel e kérdés megválaszolását oly könnyen, ezért a KSH-n kívül megkerestem a KEKKH ügyfélszolgálatát is, melynek a válaszából az érthet?ség végett, szintén csak idézni szeretnék.
Tájékoztatjuk, hogy Ügyfélszolgálatunk nem jogosult állásfoglalást nyújtani azon kérdéskörben, hogy egyéni vállalkozóként bizonyos tevékenység végzéséhez pontosan mely tevékenységi kör felvétele szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a kérdés eldöntésében szíveskedjen közvetlenül a leend? székhely szerinti illetékes járási hivatal okmányirodai ügyfélszolgálatához vagy új típusú kormányablakához fordulni, illetve a Központi Statisztikai Hivataltól is kérhet? állásfoglalás erre vonatkozóan.


Id?közben megérkezett a KSH elektronikus levele is melyben tájékoztattak, hogy „Hivatalunkhoz érkezett, körülményeiben nem részletezett besorolási igényével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az osztályozásokba történ? önbesoroláshoz honlapunkon valamennyi információ elérhet? az alábbi útvonalon: www.ksh.hu Osztályozások- TEÁOR; TESZOR; ÖVTJ. Tájékoztatom, hogy amennyiben tevékenysége besorolását illet?en szakért?ink állásfoglalását kéri, azt térítési díj ellenében tudjuk teljesíteni.
Némi hezitálás után még mindig nem gondoltam, hogy feladom ily egyszer?en, ezért az általuk meghatározott 7000 Ft+Áfa kifizetése mellett döntöttem a kérdés pontos eldöntése érdekében.

A végeredmény itt mellékelve alul megtekinthet? bárki számára, melyb?l a személyes adataimat azért eltávolítottam.

Ennek ellenére én még továbbra sem tartom biztosnak azt, hogy más TEÁOR, illetve ÖVTJ kód alapján nem indítható meg hivatalosan az úgynevezett  UBER-sof?r jelleg? tevékenységi forma.
Itt szintén szeretnék arra utalni, hogy az F.taxi vezérigazgató nyilatkozata alapján megindult gyors látszólagos rendelet alkotási beavatkozás, – amit a rövidlátók, oly nagy sikernek értékelnek – mit is tartalmaz pontosan, mivel ebben a tekintetben jogi szempontból is kétségeket támaszt az UBER-sof?r hatósági felel?sségre vonásával  kapcsolatban.

Röviden a most gyorsan „megszült” (326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet) változás pontosan azt tartalmazza, hogy:
97. § (1) Az ellen?rz? hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha
e) a járm?vel a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységi engedély nélkül végeztek személytaxi-szolgáltatást.
"
Itt a hangsúly a személytaxi-szolgáltatáson van, mivel a (176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet), azaz a „személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendelet” így deklarálja annak pontos meghatározását.
7. személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelz? készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezet?jén kívül legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás;
Tehát azt min?síti  személytaxi-szolgáltatásnak, amit úgymond viteldíjjelz? készülékkel ellátott személygépkocsival végeznek.

Ugye, milyen egyszer? is lett volna belefoglalni azt, hogy „vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást”, na de valami okból kifolyólag nem tették meg!

Nos, se baj lehet örülni újra a nagy semminek, valamint annak is, hogy eközben a közlekedési felügyeleteken már több száz személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezésére merült fel igény, aminek az engedélyezése folyamatosan (update: jelenleg akadozva) folyik, és leggyakrabban a „szálláshely-hasznosítási” f?tevékenység megjelölése mellett igényelnek.

Végezetül a szubjektív véleményem, ha ez így megy tovább, akkor eljöhet az is, hogy a BKK által kiszorított egynéhány taxisból lesz majd a legjobb UBER-es, mivel ez a „háború” még nincs végig játszva, ezidáig csak a kisebb „csataterek” alakultak ki, mert ennek az ügynek van igény a folytatására.

(Megjegyzés: az Origo, az Index, az RTL és a többi hasonló tájékoztatást nyújtó média, valamint a tisztánlátás végett ez az oldal sem tartozik, a jogforrás fogalma alá.)
17
2016. évi havi járulék fizetési kötelezettségek, a minimálbér (111000 Ft) után!

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése:
A többes jogviszonyban nem álló f?foglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb mint a minimálbér, megállapításának módja pedig a következ?.
--27%-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112.5%-a, azaz 124875 Ft.
Fizetend?: 33716 Ft
10032000-06055912
NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

--10%-os nyugdíjjárulék alapja a minimálbér, azaz 111000 Ft.
Fizetend?: 11100 Ft
10032000-06056236
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillet? bevételek magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót,
kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla

--8,5%-os (4+3+1,5) egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150%-a azaz 166500 Ft
Fizetend?: 14153 Ft
10032000-06057749
NAV Egészségbiztosítási és munkaer?-piaci járulék magánszemélyt, ?stermel?t, egyéni vállalkozót, kifizet?t terhel? kötelezettség beszedési számla
Ez összesen: 58969 Ft/hó
18
Az el?z?leg már a legfontosabb említett kérdés az, hogy mire is szükséges pontosan kiváltania a vállalkozását egy „UBER partnernek”, mert amennyiben az állam részér?l elfogadnak bármilyen más jelleg? tevékenységet, mint a taxi személyszállítás, akkor ez esetben legális tevékenységként folytatható tovább e piaci rész kiszakítása ebb?l a piaci területb?l.

Vélhet?en a jöv?ben az történik majd, mint a „TaxiPlus" id?szakban, csak egy másik TEÁOR kód alatt, újabb „gazda” váltás következik sokak számára, mivel az olcsó szolgáltatást keres?k tömegesen veszik igénybe majd - most már a lassan legálissá váló - ezt a fajta szolgáltatási formát.

Ez pontosan az állam félrevezetése és a f?város pofátlansága, mivel egy taxi szabályozás címén, (vélhet?en már akkor meglév? hátsó szándék mellett,) mindenféle szükségtelen költségnövel? szabályozásra kényszerítették a jelenleg piacon lév? szerepl?ket és egyben megszüntették a piaci versenyt, mindezt úgy, hogy közben az állam részér?l majd kés?bb nyitottak egy kiskaput egy másik irányból.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete 22. § (2)  „Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag vagy külön díj megállapítása nélkül a f?szolgáltatás részeként – a f?szolgáltatást nyújtó, az utasok vagy megbízottjuk által adott el?zetes megrendelés alapján – végezhet?.”

A fent említett kormányrendeletben el?írt feltételeket valamilyen úton-módon egy UBER vélhet?en úgy is könny?szerrel venni fogja és így az esetben megtörténik e piaci terület kettészakítása, tehát az olcsóságot keres?k és a klasszikus taxiszolgáltatás elválik egymástól.  A személygépkocsis személyszállító tevékenységet a települési önkormányzatok nem szabályozhatják, mivel erre jelenleg egyáltalán nem rendelkeznek felhatalmazással, valamint az engedély az egész ország területére érvényes, ezért a f?városi taxirendelet nem vonatkozik rá. Ez a fajta szolgáltatás jelenleg még nincs telet?zdelve, mindenféle túlzó költségnövel? tényez?kkel, tehát ezért olcsóbban folytatható, valamint nagyobb igény esetén már bizonyítottan, más díjszabás is érvényesíthet?.

Talán lassan bebizonyosodik az a feltételezésem is, hogy csak pár taxicég marad talpon ezen a területen, akik ugye rendelkeznek a már el?z?leg említett lenyúlt piaci helyekkel. 

Ezt csak azért írom le, mivel a Magyar Kormány részér?l elhangzott az a kijelentés, hogy az UBER-t, nem tiltják be, viszont valahogy legálissá szükséges tenniük és erre a jelenlegi törvényi környezet ezt a lehet?séget biztosítja.

Annak ellenére kíváncsian várom a fejleményeket, mivel a magyar t?ke egy része csap össze a külföldi t?ke, a magyar társadalmi érdek és a magyar t?ke másik részének érdekeivel szembe.

Nos, újra lehet gondolkozni!
19
UBER – avagy néhány gondolat a problémáról.

Talán néhányan még mindig nem értik (az UBER támogatói közül) meg, hogy nem az UBER szállítja az utast, hanem a saját már kizsigerelt vagy munkanélkülivé vált, alulfizetett honfitársaink, valamint szintén a saját honfitársaink veszik leginkább igénybe a szolgáltatásukat úgy, hogy legkevésbé érdekli ?ket a jogszabályi háttérnek való megfelelés. Kizárólag az olcsóbb ár a dönt? és ezért hajlandóak az egekig magasztalni azt az úgynevezett „modern applikációt”, mivel azt vélik, hogy az applikáció okossága az olcsó szolgáltatás.
Egy egyszer? példát írok annak, aki esetleg nem érti, hogy mir?l is van pontosan szó: otthon f?zzetek egy nagy kondér bablevest, majd a neten egy applikációval áruljátok ki a tartalmát úgy, hogy ételmegosztásként m?ködjön, kérjetek érte 300-400 Ft-ot és máris lehet éttermet (kif?zdét) üzemeltetni okosba otthon. A bableves el?állítás belekerült 5000 Ft-ba és végén a befolyt összeg lesz 15000 Ft, az applikációt üzemeltet? levonja a saját 20-25%-át, de még így is szép pénz marad.
Nem kell hozzá más, mint egy helység, egy nagy kondér, egy t?zhely, az alapanyag és persze az olcsóságot támogató sok fogyasztó, amib?l bizonyíthatóan van elegend?. Na de..., hogy létezik már ilyen csak étterem vagy kif?zde megnevezéssel, sebaj, az jelenleg nem ételmegosztó néven fut még a neten keresztül egy innovatív fejlesztésként bemutatva. (Jogszer?en disznót sem vágnak már háznál eladásra vagy töltenek kolbászt eladásra, stb.)
Talán így már megérti a sok „OKOS” azt a nagy okosságot, amit az UBER szoftver felfedezett.

Taxisként nem akarom túlzottan védeni a taxisokat, mivel ehhez javarészt ?k is, de els?sorban a rajtuk él?sköd?k járultak hozzá, hogy megsz?nt a piaci verseny. Pedig milyen egyszer? lenne azt helyre állítani egy megfelel? maximált tarifával, de ugye akkor mi történne a reptéri mutyival, hogyan szednék le arról a sok „kiváltságos” szolgalelk? taxisról azt 1600-2000 Ft-ot fuvaronként.
A kulcs ebben van, de nem ezt keresi senki, ha másik cég árba alá mehetne a F.taxinak az esetben hozzáférne a reptéri rendeléshez is, de egy bizonyos réteg számára ez már nem elfogadható, mert akkor kevesebb a mutyis bevétel. (A taxis zsebében így is csak 4350 Ft marad a 6000 Ft-ból.)
Inkább azzal kellene foglalkozni, hogy ha egy egységes színvonal van egy egységes min?séggel, akkor miért csak az a bizonyos F.taxi állhat oda az ország kapujában szolgáltatni törvényesített mutyi címén. Annak idején mikor megkötötték az els? szerz?dést a reptérrel, akkor még volt különbség a szolgáltatási színvonal között, most jelenleg hivatalosan már nincs, de ennek ellenére mégis tud valami olyan nyújtani, amit a többi szolgáltató nem, …vagy akkor lehetséges, hogy mégse egy a szolgáltatás színvonala.

F.taxi lenyúlta a repteret, a C.taxi javarészt lenyúlta a hoteleket, éttermeket, a többi taxiscégnek megmaradt osztozkodásra a lakossági megrendelés, illetve a kisebb megrendel? cégek. De mivel a lakosság ilyen téren nem hülye és a bérezés alapján nincs túlzottan eleresztve, ezért egyáltalán nem érdekli a sárga szín, a téli gumi, a dohányzási tilalom (még dohányozhat is), valamint az egyéb túlzó marhaságok. Hanem kizárólag arra összpontosít, hogy el akar jutni A-ból B-be, ezért els?dleges célja az, minél olcsóbban hozzájutni ehhez a szolgáltatáshoz, és ha nincs UBER, akkor van helyette más mivel, mint már írtam nem az UBER viszi el, hanem lehet, hogy a szomszéd Pisti.

Ez az egész a fixtarifának és a velejáró sok egyéb baromságnak a hozadéka, valamint a sok feleslegesen kitartott (eltartott) taxiscégnek a nyomására megalkotott f?városi és állami „taxicéges-mutyipaktum” bevezetése.

Látható az UBER példájából is, hogy egy egyszer? applikációval kiválható lenne megfelel? állami akarat esetén a sok felesleges taxiscég, de még mindig ?k irányítanak és bármi áron szükséges számukra a havi 70-93 ezer Ft tagdíj taxisokként, plusz az arra jogosulttá tettek számára a pacsipénzek kihúzása a taxisok zsebéb?l.
El?ször kiszorították a kisebb cégeket a piacról úgy, hogy mikor már az árverseny következményeként veszélybe kerültek a tagdíjak és ez által az életszínvonal csökkenés eshet?sége a cégvezet?k számára, gyorsan léptek a fixtarifa irányában, hogy csak a létszám, azaz a tagdíjak száma megmaradjon. Itt nem taxisok irányítottak, hanem a telefonszám tulajdonosok, valamint a pacsipénz beszed? intézmények, ezért kellett valójában meggátolni a piacra jutás lehet?ségét és felosztani a piacot.
Most a már jelenlegi, azaz a következ? lépésben, a körben bent maradtakat szorítják ki úgy, hogy a lenyúlt helyeken olyan pénzeket adnak ki pacsipénzként a fixtarifából, ami alá taxisként már nem lehet alá menni. (Lásd: mely cégek autói nem voltak jelen a demonstráción.) Abban bíztak, hogy majd nem kínálnak alájuk az árban és örökké tart a kiváltságos helyzetük, de az e körb?l kihullottak és az erre igényt tartók így is, úgy is megtalálják egymást a weben, a hirdetésben, vagy személyes kapcsolatok útján.

Valójában ezt a helyzetet felismerve köszönt be ide (és a többi országba is) az UBER a jogszabályok megkerülésével egy szuper okosságként el?adva, és a lakosság támogatásával, valamint olcsóbbsága miatti szimpátiával egyre jobban virul. (Régebben ehhez hasonlóan tették a kisebb taxiscégek, ezért kellett kilökni ?ket e piaci területr?l.)

Talán ez az UBER arra is jónak bizonyult, hogy rámutatott arra, a népnek nem egy államilag agyon szabályozott, minden hülyeséggel telet?zdelt szabályozásra van szüksége, hanem egy a szolgáltatás ellátásra elegend?en alkalmas, de leginkább olcsó szolgáltatásra, annak ellenére, hogy a jelenlegi tarifa nagyon messze van még a reális piaci tarifától.

Ideje lenne eldönteni, hogy az állam vagy a piac szabályozzon ebben a szektorba, és ha az állam mellett dönt a többség, akkor viszont a korrupciót az él?sköd?ket ki kell söpörni els?sorban innen err?l a területr?l.

Minden esetre minden elismerésem és tiszteletem azoké a sof?röké, akik ott kint fagyoskodtak, illetve demonstráltak a hidegben, mindezt azért, hogy a már fentebb is vázolt korrupt és velejéig romlott rendszer továbbra is fennmaradjon, stabilan szolgálva tovább a rátelepedett él?sköd?it.

Sajnos, mint mindig nem került szóba: a BKK Zrt. törvénytelen tejhatalmú ellen?rzése, az NKH hatósági eljárása a BKK Zrt. levelei alapján, a lenyúlt reptér, a drasztikus drosztdíj emelés, a megfelel? igényvezérelt tarifa, az idióta teljesen felesleges kezd?ként (120-125 ezer Ft) ötévenkénti (20-25 ezer Ft) tanfolyamok, amelyben arra tanítanak, hogy miként kell vállalkozni, de valójában közöd nincs hozzá, mivel megmondják, hol mennyit kell fizetni és mennyit kérhetsz az általad elvégzett munkáért.

Ezekbe az elkövetkezend? tárgyalásokban valójában nagyon nem lehet már bízni, mivel ezek megint arról fognak szólni, hogy a taxis és az utas között résztvev? köztes szerepl?k, irányító szerepüket megtartva megfelel?en be tudják biztosítani a piaci részesedésüket.  (Lásd: már nyilatkoznak is a szakma „igazi” nagyjai, Dudás, Peredi stb. M Zoli egy kissé jelenleg még visszafogottabb.)

A végs? cél az, hogy csak pár cég maradjon talpon és az ? megkerülésük nélkül egyáltalán ne lehessen majd taxi-szolgáltatást végezni Budapesten, mindezt úgy, hogy minden b?rt ?k húzzanak le a munkát végz? vállalkozókról.

Továbbá tudom, hogy amit írtam az sokaknak nem tetszik, de nem is vágyom népszer?ségre!
20
EU - Európai Unió / Drezda - Németország
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2015 December, 15, 02:23:25 »
Most annak nézünk utána, hogy Németország keleti felén, a volt keleti blokk egykori területén Szászország f?városában Drezdában, milyen árakon és szabályok alapján dolgoznak az ottani taxis kollégáink.
Drezdában 3 fajta taxitarifa van alkalmazásban, amit a helyi hatóság rendeletben szabályoz, a legutolsó tarifa változás 2014 december 15-t?l van hatályba. (Itt)

Váltószámként az egyszer?ség kedvéért alkalmazzunk most is 300 Ft-os €/HUF árfolyamot és számoljunk azon!

[big]I. tarifa[/big]
Egészségbiztosítás által igénybe vehet?.

Alapdíj: 2,90€ = 870 Ft
Kilométerdíj: 1,80 € = 540 Ft /km
Várakozás: 21 €/óra = 6300 Ft/óra azaz 105 Ft percenként


[big]II. tarifa[/big]
Naponta 5:00-20:00 között minden nap, kivéve a vasárnapokon és az ünnepnapokon.

Alapdíj: 3,90 € = 1170 Ft
Kilométerdíj: 0-tól 3km-ig: 2,20 € = 660 Ft/km
                     4 km-t?l: 1,80 € = 540 Ft/km
Várakozás:
8.50 €/óra = 2550 Ft/óra azaz 42.50 Ft percenként, 0-119 másodperc között
24 €/óra = 7200 Ft/óra azaz 120 Ft percenként, 120 másodperct?l


[big]III. tarifa [/big]
Naponta 20:00-05:00 között minden nap, valamint a vasárnap és az ünnepnapokon egész nap.

Alapdíj: 3,90 € = 1170 Ft
Kilométerdíj: 0-tól 3km-ig: 2,20 € = 660 Ft/km
                     4 km-t?l: 2,00 € = 600 Ft/km
Várakozás:
8.50 €/óra = 2550 Ft/óra azaz 42.50 Ft percenként, 0-119 másodperc között
24 €/óra = 7200 Ft/óra azaz 120 Ft percenként, 120 másodperct?l

[big]Pótdíjak a II. és III. tarifákhoz.[/big]

Egyter? autó 5 foglalt ülést?l: 5,00 € = 1500 Ft
Városhatáron túli úti cél: 5,00 € = 1500 Ft
6 személynél több szállításra alkalmas taxi rendelése esetén: 5,00 € = 1500 Ft

Mindegyik tarifa 7%-os Áfa-t tartalmaz.

Lehet t?n?dni, hogy ez miért is lehet így, pedig ez a város is keleti blokk volt valamikor!
Oldalak: 1 [2] 3 4 ... 10