Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
Általános társalgó / Véleménynyilvánítás a BKK kerítésén!
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2013 November, 04, 23:59:27 »
Valaki vagy valakik éltek a véleménynyilvánítás szabadságával és az itt látható módon ki is fejezték azt a véleményüket, amit gondolnak a BKK néhány prominens személyéről. A BKK taxi ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatának (Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor utca 16) kerítésére festve osztották meg az éppen odalátogató taxisokkal, valamint az arra járó-kelő emberekkel, hogy mit is gondolnak eme kimagasló "intézményről" és az ott vezetőbeosztásban dolgozó néhány személyről.

Véleményem szerint, kiváltó okként természetesen köze lehet a nemrég hatályba lépett budapesti taxisrendeletnek, amit megítélésem szerint néhányan mégsem szeretnek annyira, hogy némán tűrjék azt a sok szabályozásnak nevezett megaláztatást, amit ezzel foglakozással tesznek.

Íme, akkor gyönyörködjünk eme alkotásban!
32
Információk - tájékoztató / AJBH vizsgálati jelentése a taxis rendeletről (Ombudsman)!
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2013 Október, 13, 12:24:13 »
Itt olvasható az a dokumentum, amely az AJBH-nak (Ombudsmannak) a vizsgálati összefoglaló jelentését tartalmazza a megalkotott fővárosi taxis rendeletről.

Érdemes elolvasni, mert még ők oly részrehajlóan is észrevették, hogy valami azért nincs rendben teljesen!

Ide kattintva elolvasható! (316KB, PDF dokumentum)
33
Általános társalgó / Besokalltak a főtaxisok!
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2013 Augusztus, 16, 01:36:04 »
Tegnap estefelé (2013-08-15) a Főtaxi rabszolgái egyszerűen fellázadtak a helytartóik irányában mikor a tudomásukra hozták azt az új számrendszert, amit majd megkövetelnek tőlük!
Talán néhányuknál kicsapta azt az igen er?sen megpatkolt biztosítékot, hogy jelentősen megemelik az úgynevezett leadót, azaz a kiváltságos pénzt, vagy nevezze bárki úgy, ahogy akarja, egyszóval a sarcot. A reptéri utas felvétel beszüntetésével akarják meggátolni, hogy vastagabb és újabb bőrt húzzanak le róluk.

Én a magam részéről várom a fejleményeket és bízom abban, hogy talán minél több elvakított rabszolgának hamarosan felnyílik a szeme!
Valamint a többi rabszolgasorsba kényszerített, de más helytartónál lévő rabszolgáknak ajánlanám megfontolásra, hogy nem csak drukkolni kell, hanem legalább annyit megtenni, hogy az ideiglenesen most a másik helytartónál jelentkező plusz fuvarokat, esetleg nem kellene elvinni nagy örömmel, hanem talán gondolkozni is érdemes, persze ha még van mivel, hogy miért is tart most ez itt!
34
Elérhet?vé teszem a megérkezett válaszlevelet amiben tájékoztatnak a vizsgálat eredményér?l.
Ezt valójában el?re borítékolni lehetett volna nyugodt szívvel!
35
2013 június 12-én a F?városi Közgy?lés elfogadta a taxis rendelet változására irányuló beterjesztést, melynek a lényege, az autók életkorára vonatkozó türelmi id? némi meghosszabbítása, valamint az esztétikai megjelenés és az el?írt követelmények változása.

Megjegyzés: A megfelel? árról nincs szó továbbra sem!
(Na de azért, saját maguknak jókora jutalmakat szavaztak meg!)
36
2013. 05. 29-én újra szavaz a közgy?lés az április 09-én elfogadott taxi rendeletr?l.
Egy kicsit változtatnak a gépkocsik életkorával kapcsolatos hatályba léptetésen, a küls? megjelenésen, de a megfelel? árról nincs szó továbbra sem.
B?vebben itt olvasható!

Ez történt!  ?„Tarlós István f?polgármester visszavonta a taxirendelet módosítására vonatkozó javaslatot, arról júniusban tárgyalhat a közgy?lés, újabb egyeztetés lefolytatását követ?en.”
37
Információk - tájékoztató / Egyéb információk
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2013 Május, 06, 02:26:58 »
Mennyibe kerül is a színváltozás, azaz a sárgítás adminisztrációja?

Megpróbáltam annak utána járni, hogy mennyibe is kerül nekünk pontosan a színváltozás adminisztratív része, amelyre a fővárosi taxi-rendelet előerjesztője azt írta, hogy adminisztratív költsége nincs.

Röviden összegezve, akinek megfelelő is a kocsija, az megússza egy újabb adatlapra történő vizsgával, majd egy sima forgalmi cserével, jelenleg 6000Ft-ért.

A teljes levél itt lent olvasható!

A KEK Központi Hivatala Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztályához 2013. április 19-én érkezett megkeresésében foglaltakkal kapcsolatban, általánosságban az alábbiakról tájékoztatom Önt.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 89. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében, új forgalmi engedélyt kell kiállítani a 17. melléklet C. pontja szerinti, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerül? forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása, valamint a forgalmi engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén.

A szín adat az előző bekezdésben hivatkozottak szerinti C. típusú forgalmi engedély „R” pontjában szerepel, amely adat változásának a járműnyilvántartásba be kell kerülnie, és evégből új forgalmi engedélyt kell kiállítani.

A jármű valamely adata változásának járműnyilvántartásba való bejegyzésére jogszerűen - a jármű időszakos műszaki vizsgálatát követően kiállított - M?szaki adatlap alapján van lehetőség, hivatkozással a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja szerint, ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, azonban a forgalmi engedély adataitól a tényleges adatai eltérnek, a jármű adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét tartalmazó „Műszaki adatlap”-ot kell kiadni.

A műszaki megvizsgálás keretében végzett hatósági tevékenység díja a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklet I. FEJEZET 4.3. pont a) és b) alpontjai alapján:

M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi vizsgálatának díja: 16290 Ft/db.

Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész): 10490 Ft/db.

A Korm. rendelet 19. melléklet V. fejezet 1/A-B pont a) és b) alpontjai értelmében, az ügyintézéshez szükséges egyéb okmányok közül a forgalmi engedély cseréje esetén, a kérelemhez csatolni kell:

az előző forgalmi engedélyt,
a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

az ügyfél-azonosító okmányt,
képviselő eljárása esetén az eredeti, érvényes meghatalmazást.

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltér? rendelkezése hiányában első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (közlekedési igazgatási hatóság), másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

Az adatváltozás bejegyzésére és az okmánycserére irányuló kérelem a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) nyújtható be.

Tájékoztatom arról, hogy a régebbi típusú törzskönyv 2009. július 1-jét megelőzően került kiadásra, és - ellentétben a fenti időpontot követően kiállított okmányokkal - tartalmazta a jármű színére vonatkozó adatot.

A Korm. rendelet 81. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba-vételekor továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Hivatalnak meg kell küldeni.

A forgalmi engedély és - amennyiben sor kerül rá - a törzskönyv kiadásával (cseréjével) kapcsolatos eljárás illetéke 6000-6000 forint.

Figyelemmel arra, hogy a 2009. július 1-jét követően kiállított törzskönyvnek nem eleme a szín adat, álláspontom szerint méltánytalan lenne a törzskönyv - eljárási illeték fizetésével járó – cseréje, hiszen ezt hatályos jogszabály kötelezően nem írja el?.

Ugyanakkor mégis megfontolásra ajánlom a törzskönyv cseréjének kezdeményezését azért, hogy ne legyen az Ön birtokában egy olyan tulajdonjogot igazoló okmány, amelyben egy a ténylegestől eltérő színadat szerepel.

Kérem a tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét.
38
Elad - Kínál / Taxi gépkocsi javitás "GYORSSZERVÍZ"
« Utolsó üzenet: írta bonye Dátum 2013 Május, 04, 18:54:57 »
Sérült, hibás taxikat a lehető leggyorsabban szervizeljük, igény esetén csereautót biztosítunk.
Biztosítási ügyintézés a-tól z-ig, klímatöltés, lakatosmunka, fényezés, hibakód olvasás-törlés.
Gyorsszervizzel kapcsolatban hívj:

06 70-35-55-333 és 06 1-95-15-903
06 20-33-33-157
39
Bérel - Kiad / Kiadó rendszám és taxi gépkocsi
« Utolsó üzenet: írta bonye Dátum 2013 Május, 04, 18:50:53 »
Több mint 10 éves múlttal rendelkez? cég
bérbe ad taxigépkocsikat,
különböz? típus és árkategóriában.
Ugyanitt taxi rendszám bérelhet?!

06203333157

40
Közzé teszem azt a levelem, melyet Budapest F?város Kormányhivatala részére küldtem, egy törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérésére. Mint ismeretes Budapest F?város Önkormányzata által megalkotott (Tarlós-Vitézy-Metál) diktátum, több pontjában is sérti az emberi jogaimat és törvényi ütközést tartalmaz, ezért kezdeményeztem (állampolgári jogommal élve) egy vizsgálat lefolytatását. Az eredményt persze majd meglátjuk, de olyan nagyon-nagy reményeket azért nem lehet hozzáf?zni, mivel az egyik kutya nem harapja meg a másikat.
A levél itt lentebb olvasható.

Tisztelt Budapest F?város Kormányhivatala!

Törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérelmével fordulok Önökhöz a
Budapest F?város Önkormányzata Közgy?lésének 31/2013. (IV. 18) önkormányzati rendelete végett, mely már hosszú évek óta egy szükséges megalkotási kényszer alatt húzódott, és ennek következményeként, véleményem szerint számtalan jogsérelemmel került elfogadásra.

2013. április 09-én megszavazott taxi rendelet, tulajdonképpen egy folyamatos hátsó nyomásra megalkotott, különböz? lobbicsoportok térnyerésének el?segítése, illetve piaci pozícióiknak megtartására irányuló rendelkezés, mely így akár az alapvet? emberi jogok sérelmét is eredményezi.

Budapest F?város Önkormányzata, mint a hatósági ár megállapítója, hosszú évek óta valami rejtélyes okból kifolyólag, képtelen egy megfelel? a taxis-vállalkozások számára a jogkövet? m?ködéshez szükséges, fels?bb törvény által is biztosított megfelel? hatósági ár megállapítására, ennek következményeként jelent?s túlmunkára – és/vagy csalásra – kényszerítve ezen a piacon m?köd? vállalkozásokat, csak a puszta fennmaradás érdekében.
Több esetben észrevételeztem, az 1990. évi LXXXVII. törvény által biztosított jogommal élve kérelmeztem a megfelel? lépések megtételét, de úgy érzem, hogy minden esetben a mellébeszélésr?l, a félre magyarázásról tettek számomra bizonyosságot.

Részemr?l els?sorban az a sérelmezett tény, hogy ebben a tárgyban sehol nem lehetett látni egy megfelel?, id?szer? közgazdaságilag is megalapozott költségszámítást a hatályos jogszabályok és irányelvek figyelembe vételével. Ennek ellenére közvetett piaci szerepl?k, kamarai és érdekvédelmi szervezetek zászlaja mögé bújva, hangoztattak olyan közgazdasági számításokat nélkülöz? tarifákat, ami akár egy egyszer? számítással is könnyedén bizonyítható, hogy nem lehet megfelel? egy jogkövet? vállalkozás folytatásához.
Itt csupán csak annak jogszer?ségére szeretném felhívni a figyelmet, hogy – a törvényi rendelkezés értelmében – hivatalból vagy az árat érvényesít? vállalkozó kérelmére történhet.
Véleményem szerint, ha ez a hivatali kezdeményezésre történik, akkor is a megfelel? számítások szükségesek annak a megállapításához, egyéb esetben az árat érvényesít? vállalkozó, azaz a kérelmez? indokolt javaslatára történhet.

A megalkotott rendeletnek, kizárólag törvényességi szempontból, az általam kifogásolt része a következ?, melyre kérem Önök által egy jogszer? törvényességi vizsgálat lefolytatását!

E rendelet III. fejezetében a15. § (4) bekezdés, valamint a 16. § (1), (2) bekezdésében szerepl? rendelkezés, olyan hiányos hatósági árrendszert, valamint áralkalmazási feltételeket állapít meg, mely a magasabb rend? törvények által biztosított jogokat figyelmen kívül hagyja és egyszer?en azok rendelkezéseit semmibe veszi, valamint túlterjeszkedik a rendelet megalkotására adott területi felhatalmazáson.

[big]Indokolás[/big]

A 2003. évi CXXV. Törvény az egyenl? bánásmódról és az esélyegyenl?ség el?mozdításáról
2. § Az egyenl? bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
3. § E törvény alkalmazásában
b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: "továbbá a személyes közrem?ködéssel járó gazdasági munkavégzésre irányuló elemei"

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek min?sül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemz?je (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvez?tlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lev? személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
9. § Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek min?sül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem min?sül?, látszólag az egyenl? bánásmód követelményének megfelel? rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkez? egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lév? személy vagy csoport volt, van vagy lenne.


2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvér?l
294. § (1) E törvény alkalmazásában
f) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerz?dés, a gazdasági társaság vezet? tisztségvisel?i vagy felügyel? bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás,

89. § Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti id?szakban teljesített munkavégzés.

139. § (1) A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaid?re járó munkabérén felül illeti meg.
(2) A bérpótlék számítási alapja - eltér? megállapodás hiányában - a munkavállaló alapbére.

140. § (1) Vasárnap rendes munkaid?ben történ? munkavégzésre kötelezett, a 101. § (1) bekezdés d)-e) és i) pontban meghatározott munkavállalót ötven százalék bérpótlék illeti meg.
(2) Munkaszüneti napon rendes munkaid?ben történ? munkavégzésre kötelezett munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra es? munkaszüneti napon történ? munkavégzés esetén.

142. § A munkavállalónak – a m?szakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.


2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

Itt a fentebb említett néhány törvényi rendelkezésb?l jogszer?en kit?nik, hogy az egyéni vállalkozót – ha önmaga alkalmazottja is – megfelel? bérpótlékok illetik meg, még akkor is, ha egy hatóság állapítja meg a szolgáltatásához kapcsolódó hatósági árat.
Továbbá az is könny?szerrel megállapítható, hogy e rendeletben szerepl? azon rendelkezés mely kimondja, hogy „Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítend? visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.” olyan területi hatály felett rendelkezik, – társulás hiányában – melyre semmiféle törvényi felhatalmazása nincs.

Megjegyezném még, e kifogásolt rendelet olyan mértékben rombolja a versenyjogot, mely reálisan megközelítve nem valószín?, hogy arányba van az állítólagosan megvalósítani kívánt cél elérésére tett intézkedéssel. Reményeim szerint ennek a pontos megítélésére a GVH hozzáért? szakembergárdát mozgósít az ügyben, és szükség esetén a megfelel? jogi lépéseket kezdeményezi az eljáró felügyeleti szervnél, azaz Önöknél.

Még egyszer kérem a jogi segítségüket – a kötelez? ellen?rzésen felül – egy minden részletre kiterjed? szakszer? törvényességi vizsgálat lefolytatására, mely az általam leírtakon túl, a megalkotott önkormányzati rendelet egészére kiterjed?en, vizsgálja át annak a fels?bb törvényi megfelelését, valamint az eredményt?l függ?en teszi meg a szükséges lépéseket a jogalkotó felé!

Tisztelettel:
Oldalak: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10