Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Budapest F?város Önkormányzata valamely hátsó nyomásra megalkotta ezt a taxis-rendeletnek nevezett „valamit”, annak ellenére, hogy a GVH nem támogatta, hiteles közgazdasági számítás nincs, hanem egyes érdekcsoportok, az eltelt évek alatt különböz? tarifa számokkal dobálózva, kértek fixtarifát.
Rövid lényege, tudják azt, hogy ezzel a tarifával a hatályos törvények betartása mellett nem lehet megélni, ezzel a mezítlábas taxistársadalmat teljesen kiirtják, majd cégzászló alá tartozó taxisokat hallgatólagosan békén hagyják, persze azért némi tagdíjemelés után, és ezzel teljesen tönkre verik ezt a foglalkozást.
A bent maradó „kiváltságosokat” (akik persze fizetnek valahová) életük végéig rabszolgasorsra, csalásokra kényszerítik, na persze nem az óra pörgetéssel, hanem amit a közvélemény is el?szeretettel támogat, azaz az óra törléssel. Azok a taxisvállalkozók, akik támogatják ezt, sajnos mély sötétségben élnek, azért szeretnék ezt a rendeletnek nevezett „valamit”, hogy majd tovább csalhassanak, a nyugdíjukról még álmodni se merjenek (vagy már nyugdíjasok), és persze fillérekért hordják (saját b?rüket kockáztatva) a budapesti elitet.

Én a magam részér?l minden elkövetek annak érdekében, hogy felszínre kerüljön az igazság, de sajnos nagyon nehéz, mert olyan TV m?sort még nem láttam, ahol bemutatják azt, mikor egy gombnyomásra elt?nnek az órából a teljesített fuvarok.

Mivel úgy érzem, hogy a rend helyett a káoszba megyünk, ezért minden létez? jogi lehet?séget meg fogok ragadni, annak érdekében, hogy tisztuljon a kép ebben a foglalkozásban.
Bár tudom, hogy reménytelen, hiszen ti vagytok többen, akik csalni akartok és mondjátok „ez így jó lesz”!

Ennek ellenére, mégis keresem azt a pár normálisan gondolkodni tudó taxist, akik hajlandóak a költségmegosztás mellett akár egy pertársaság formájában is, valami módon érvényt szerezni jogaiknak!

Aki úgy gondolja, hogy Budapest f?városa, tönkre tette már eléggé az életét és szeretne valamit még kezdeni magával, várom jelentkezését a kapcsolat menüpont alatt!

Végén csak egy kérdést teszek fel számodra tisztelt taxis olvasóm!
Elgondolkodtál-e már azon, hogy most itt csak néhány nevet említsek a teljesség igénye nélkül, például B?sz P, Tamás M, Dudás Z akik téged irányítanak, hogy nekik biztosan szép nyugdíjuk lesz, úgy, hogy nem csalnak! ...na és neked?
Addig is közzé teszem azt a levelet, melyet a GVH-nak címezve, de a NAV részére is elküldtem.
42
Tisztelt Gazdasági Versenyhivatal!
A 2013. április 9-én elfogadott f?városi taxi-rendeletr?l és az Önök által tett észrevételr?l írnék néhány szót.
Megnyugvással olvastam a hivataluk által tett véleményezést, melyet Tarlós István f?polgármester úr részére címeztek, bár megjegyezném, hogy minden részletével nem értek teljesen egyet.
Amivel nagyrészt egyetértek az az, idézem „Megállapítható, hogy a taxi szolgáltatások esetén a rögzített hatósági árforma teljeskör? alkalmazása súlyosan versenykorlátozó szabályozási beavatkozást jelent.” és ez nem csak az úgynevezett telefonos, hanem a klasszikus taxi szolgáltatás területén is érvényesül.
Megjegyezném, hogy ez egy piac és nem egy közszolgáltatás, – amit talán sokan helytelenül vélelmeznek – amit egyéb jogszabályok szabályoznak, valamint a gazdasági környezet er?sen befolyásol.
Mint Önök is írták ez a piac elég széleskör?, az utóbbi években kibontakozott tagolódása különböz? társadalmi rétegeket szolgál ki, melyben mind a szolgáltatáshoz használt tárgyi eszköz, valamint a szolgáltatást nyújtó személlyel szemben, igények, elvárások jelenhetnek meg, illetve ez alapján az ár jogosan érvényesülhet is a díjszabás területén.
Amir?l javarészt a véleményem megegyezik az Önök által képviselt állásponttal, természetesen nem is szeretnék továbbá feleslegesen írni, hanem inkább arról írnék néhány sort, amiben egy kissé eltér? álláspontot képviselünk.

Els?sorban arról tennék némi eszmefuttatást, amely ezt az olcsó szolgáltatást jellemzi. Ami véleményem szerint, ha a NAV tenné a dolgát, akkor valójában nem is valósulhatna meg, mivel ezek a vállalkozások olyan könnyen bizonyítható költségoldalt halmoznak fel, ami önmagában eléri már az ÁFA törvényben meghatározott alanyi adómentesség határát. Esetleg erre irányulva kikérnek a NAV-tól egy tájékoztatást, akkor azonnal kiderül, hogy milyen arányban vannak jelen az olyan vállalkozások, akik az alanyi mentesség határa alatt vannak.
Higgyék el, ha talán nincsenek vele pontosan tisztában, akkor meglep?dnének!
Tarlós úr most április 9-én a f?városi közgy?lésen 60000km-es éves futású taxikról beszélt, csak nem értem, hogy hol az ÁFA, amit be kellett, illetve kellene fizetni az adóhatóságnak.
Röviden csak nagy vonalakban, a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet által megállapított fogyasztási norma alapján, ami egy 1600cm3 benzines gépkocsira vonatkozóan a budapesti szorzóval növelve (9.5Lx1.35)=12.825Lx442Ft=5669/100=56.69Ft eredményt ad egy kilométerre, ehhez hozzá adjuk a 9Ft karbantartást, az 65.69Ft/km majd megszorozzuk az éves emlegetett kilométerrel 65.69Ftx60000km=3941400Ft, most adjuk még hozzá a 98000Ft-os havi minimálbért (1176000Ft), valamint a 75000Ft-os havi (900000Ft) fuvarszervez?i tagdíjakat, a taxi-gépkocsi évenkénti (36625Ft) m?szaki vizsgáját, az évente fizetend? (38100Ft) drosztdíjat, és a 27% szociális hozzájárulási adót, ami éves szinten 357216Ft-ot tesz ki, aztán végeredményként megkapjuk azt a jóval 6 millió feletti (6449341Ft) összeget, ami egy ilyen vállalkozás m?ködéséhez, a létrejöv? költségoldal minimális szükséglete. (Ez csak egy szemléltetés valós értékekkel, ami természetesen nem teljes.)
Szándékosan nem írtam még az amortizációról, mely a befektetett eszköz értékét?l, egy egyszer? éves 20%-os értékcsökkenésen számolva, egy átlagos új eszköz esetében, akár évi 1.2 millió forint plusz terhet is jelent.

Ahhoz, hogy ez a költségoldal kifizethet? legyen a vállalkozás számára, mivel itt nem egy t?keer?s nagy befektet?r?l van szó, ahhoz természetesen megfelel? bevételt kell produkálni és valójában itt lenne szükségszer? már a NAV beavatkozása, különösen gondolok e szektorban összességében a több százmilliós, s?t milliárdos nagyságrend? ÁFA, illetve adócsalásokra.
Ezeknek a vállalkozásoknak az ÁFA megfizetése a jelenlegi hatályos törvényi feltételek alapján valójában egy csapdát jelent, amit minden technikai eszközzel próbálnak elkerülni, és valljuk be sikerrel, Önök ujjonganak a nagy versenyt?l, az utasok fillérekért utaznak, ehhez a f?város asszisztál, aztán a végén az állam meg nem kap semmit.

A legszomorúbb talán az, hogy egy jogalkotó, egy hivatal, egy árhatóság – valami okból kifolyólag – hagyta magát félrevezetni és erre alkotott törvényt, amivel egyfajta látszólagos intézkedésekkel elterelte a közfigyelmet, de a hosszú évek óta tartó probléma gyökerének sarját ott hagyta a háttérben.

A vállalkozás jogi szempontjából teljesen irreleváns tényez? a gépkocsival szemben támasztott követelmény, – ami valójában csak egy pénzügyi teherként nehezedik a vállalkozóra – ha elegend? t?keer?vel rendelkezik és arányaiban annak kitermeléséhez jogszer?en biztosítva van, a megfelel? bevételi oldal.
Ez ebben az esetben természetesen, mint Önök is tudják, hogy nem valósul, illetve nem valósulhat meg, hanem a vállalkozások további költségeinek növelése mellett, a rendeletalkotó csalásokra és jelent?s túlmunkára ítéli e szolgáltatás aktív szerepl?it.

A rendelet a hatályba lépésekor, valójában még torzabb piac létrejöttét eredményezi, mint volt, mivel hiteles közgazdasági számítás nem létezik, nincsenek szabályozva a pótdíjak, a napszakok, egyéb szolgáltatások, valamint a már felosztott piac bebetonozása ezzel megtörténik, a rendelet teljesen meggátolja új szerepl?k piacra jutásának a lehet?ségét és folyamatában tartja fent a hosszú évek alatt kialakult korrupciót.

Ennek meggátolásához Önöknek a megfelel? jogi háttér és szakembergárda áll a rendelkezésükre, aminek bevonása véleményem szerint csupán csak akarat kérdése, mivel a Budapest f?város által alkotott rendelet, finoman fogalmazva is, számos pontjában törvényi ütközést tartalmaz, valamint ellentétes magasabb rend? jogszabályokkal.

Ezért kérem Önöket, az ilyen jelleg? vállalkozások védelmében a kiszolgáltatottság megszüntetése érdekében, hogy a Tarlós úrnak írt levelükben megfogalmazott szándékukat, ne csak fontolóra vegyék, hanem az Önöknek biztosított jognak értelmében, megfelel? módon tegyék meg a szükséges jogi lépéseket!
Tisztelettel: X Y
Kelt: 2013, április 15.
43
Elfogadta a F?városi Közgy?lés az új taxis rendeletet, mely igen sokat változott a legels? beterjesztés óta! Változott a szín, a méretek  és kötelez? már a téli gumi is. Itt olvasható! Sokak álma teljesült ezzel a jogsért? rendelettel, továbbra is lehet majd törölni az órákat, lehet fillérekért fuvarozni, a pacsikat adni, valamint szintén csak is álmodni lehet tovább, egy megfelel? nyugdíjról.
A fix tarifa 2013, szeptember 1-én lép hatályba, 450Ft alapdíj, 280Ft kilométerdíj, valamint 70Ft percdíjjal. A gépkocsival szemben támasztott egyes követelményeket, akár 2015, július 1-ig is, el lehet halasztani.
44
Megtalálható az anyag a f?város oldalán az újra átdolgozott taxis törvényr?l. B?vebben itt lehet olvasni róla. Röviden, kinyújtják az átmeneti határid?t, változtatnak a KW értékén, valamint a tarifa szempontjából van A és B változat, melyben csak a telefonos rendelésekre maximált árat vezetnének be, természetesen az utcai fuvarokra alkalmaztatnák csak a fix árat.
45
Tarifa kérdés. / Miért is nem jó a 280Ft-os kilométerenkénti taxi tarifa?
« Utolsó üzenet: írta Köcsög taxis Dátum 2013 Március, 31, 23:04:42 »
Megpróbálom egy kicsit feszegetni ezt a témát, hogy miért nem lehet alkalmas (ilyen alapdíjak mellett) egy 250-300Ft/km körüli taxi tarifa a jogkövető taxi-vállalkozások számára.
Ezt a kérdést nagyon sokan nem értik meg – még taxisok közül sem –, fel sem fogják talán, csak gondolkodás nélkül fújják azt a jól betanított szöveget, hogy – jobb, mint a 170-240Ft-os kilométerdíj.

Az infláció, a törvénykezések, na persze és a gazdasági környezet folyamatos változása a hosszú évek alatt eljutott arra a szintre, hogy a költségoldal olyan mértékben megemelkedett, amit ezek a vállalkozások, a jelenlegi hatályos ÁFA alanyi mentesség határa alatt nem tudnak legálisan kitermelni.
Ennek következtében ÁFA fizetési kötelezettségünk keletkezik, ami bizony ebben a vállalkozásban egy úgynevezett ÁFA csapdát valósít meg. Rövid lényege, hogy a teljes árbevétel után 21,26 százalékot kell befizetni az adóhatóság felé, de a 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, ennek csak egy nagyon apró töredéke igényelhet? vissza a vállalkozás számára.
Az ÁFA törvény eléggé egyértelműen rendelkezik afelől, hogy mi az, ami visszaigényelhető és mi az, ami nem, mivel gépkocsi, valamint az üzemanyag ÁFA-ja – a mi vállalkozásunk legnagyobb költséghordozója – az utóbbi, tehát a nem visszaigényelhető kategóriában tartoznak, ezért az ilyen jellegű vállalkozások láthatóan egy csapdába kerülnek.
Ez a számok nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy például 6.5 milliós éves árbevétellel, jóval kevesebb marad a vállalkozásnál, mint az éves 5.4 millió forintos árbevételnél.
Most következik a lényeg, hogy a fuvarszervező társaságokkal szerződésben álló taxis alvállalkozók (itt különösen gondolok a reptéri szerződőkre, akár már jelenleg is) olyan könnyen bizonyítható költségoldalt halmoznak fel, mely önmagában már, az alanyi mentesség határát könnyedén eléri.
Másképpen megvilágítva, csak nagyságrendekben, olyan éves 20000km körüli utaskilométerrel, az alapdíjakkal meg némi ketyegővel, javában már ÁFA fizetési kötelezettségünk keletkezik.

Amit szintén nem értenek meg sokan, hogy mesterségesen minél lejjebb viszik az árakat, annál kisebb nyereség marad (vagy nem marad) egy kilométeren, ezért egyre több kilométert kell megtenni ahhoz, hogy valami nyereség képződjön, ez az egyre több kilométer egyre nagyobb költségoldalt eredményez, ami az ÁFA határ alatt már nem vitelezhető ki. (Itt most nem szándékozom írni a munkában töltött időről, mert annak a hossza egy más kérdéskörbe tartozik.)

Az itt leírtakból kettő dolog következhet:
... az egyik, hogy csak a nyomott budapesti taxi árak fenntartása érdekében, megváltoztatják az ÁFA törvényt,
... a másik, ami valószínűbb, hogy a korrupció, a csalás ugyanúgy folytatódik tovább némi kiadás (színezés, droszdíj) fejében, az „igazi érdekképviseletek” valamint a kamara asszisztálásával és a főváros hozzájárulásával, persze az utazó közönség nagy örömére.

A hosszú évek óta tartó taxizási folyamat elengedhetetlen kellékeivé vált a kütyü meg a radír, amelyből az egyiket most egyes álszent érdekcsoportok fennhangon elítélik, míg a másikról hallgatnak, mint az a bizonyos sz@r a gazban, pedig mind a kettő egyformán kártékony a gazdaság, illetve a vállalkozás szempontjából.
Ezt sajnos mindenkinek meg kellene érteni, hogy úgy nem lehet jogszerú tarifát meghatározni, aminek az eredménybeli szabályozásához segédeszközök használata szükségeltetik.
Ennek az egésznek egyik kulcsszereplője a NAV, aminek a tétlensége egy kissé elgondolkoztat ebben az ügyben, de lehet, hogy az érdektelenségükért cserébe beérik a budapesti filléres taxizással, vagy csak a figyelmüket kell felhívni megfelelő módon.


Ez foglalkozás javarészt azért jutott sajnos ide, mert mindig is a hülyék vitték elől a zászlót, és találtak, illetve találnak mind a mai napig támogatókat mögéjük felsorakozva. Azok, akik a jelen viszonyok között az ilyen árakat támogatják, azok a további csalások folytatásához járulnak hozzá.
...Tudom, mielőtt már mormolod is, szerinted én vagyok a hülye!
46
Most március 27-én (2013. 03. 27) újra neki megy a F?városi Közgy?lés egy taxi-rendelet alkotásnak, melyr?l egyel?re nagyon nem tudok sokat csak azt ami a f?város oldalán található!
Akit érdekel az itt ezen az oldalon elolvashatja az el?készítéseket, tanulmányokat, javaslatokat aminek a lényege a tarifa szempontjából a hatósági fix ár 450/280/70 (ÁFA-val) értékekkel.
A rendelet hatályba lépésének ideje 2013. október 1.
47
Általános társalgó / Re:a lerágott csont
« Utolsó üzenet: írta Hiéna Dátum 2013 Március, 01, 02:36:36 »
Szia!

Szerintem semmi új, csak bizonyos időközönként egyre több csámcsogó média műsornak ad témát. Sajnos én már 10-15 évvel ezelőtt sem állhattam be oda és ez csak egyre durvábban lenyúlt lett azóta, mert már lassan kimenni sem lehet fuvarban. Na de majd ha beszínezed a kocsidat, meg elvégzel egy kis tanfolyamot, akkor aztán majd rendbe jön minden! Ja, hogy ez nem biztos?!
Aki esetleg tud valamit megírhatná, ne persze ha nem fél, hogy elveszti az aranytojást tojó tyúkot! ::)
48
Általános társalgó / a lerágott csont
« Utolsó üzenet: írta Egér Dátum 2013 Február, 28, 13:02:06 »
 sorrySziasztok!  mi  újság a Ferihegyi reptéren ?? ;)
49
2013 január 19-t?l változtak a jogosítvány kategóriái, ezzel egy id?ben a jogosítvány kinézete, valamint egyes esetekben az id?szakos kötelez? orvosi vizsgálat ideje.

Ami minket legjobban érint az az, hogy a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járm?vezet?k 45-60 év közötti
id?szakos egészségi alkalmassági vizsgálata 5 évre változott az eddigi 3 helyett. Infó
50
2013 évi havi járulék fizetési kötelezettségek, a minimálbér (98000Ft) után!

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékfizetése:
A többes jogviszonyban nem álló főfoglalkozású egyéni, illetve társas vállalkozó minimum járulékfizetésének alapja magasabb mint a minimálbér, megállapításának módja pedig a következő.
--27%-os szociális hozzájárulási adó minimális alapja a minimálbér 112.5%-a, azaz 110250Ft.
Fizetendő: 29768Ft
10032000-06055912
NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

--10%-os nyugdíjjárulék alapja a minimálbér, azaz 98000Ft.
Fizetend?: 9800Ft
10032000-06056236
NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót,
kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla

--8,5%-os (4+3+1,5) egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék minimális alapja pedig a minimálbér 150%-a azaz 147000Ft
Fizetendő: 12495Ft
10032000-06057749
NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla
Ez összesen: 52063Ft/hó
Oldalak: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10