A A A A
Szerző Téma: Levél Tarlós István úrnak!  (Megtekintve 18165 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Levél Tarlós István úrnak!
« Téma Start: 2012 Június, 19, 01:02:47 »
0
Végs? elhatározásban jutottam arra a dologra, hogy egy egyszer? kis számokkal alátámasztott levelet írok a f?polgármester úrnak!
Abba bízván ugye, hátha felt?nik neki is az, hogy a szavazásra kerül? taxisrendeletben valami nem megfelel?.

Ezt a levelet most nyilvánosan elérhet?vé teszem bárki számára, melyben mindenki saját maga levonhatja annak tanulságait valamint a valóság tartalmát.

Lehet rajta vitatkozni, lehet mondani, hogy én jobb taxis vagyok, lehet hülyézni, de miel?tt ezt megteszed gondolkozz el, ...mennyit ülsz a kocsidba naponta, ...mennyit n?tt az adósságod az utóbbi évekbe, ...mikor voltál szabadságon, és becsületesen tudsz-e dolgozni esetleg adózni!Tisztelt F?polgármester úr!

Végs? elhatározásomban fordulok önhöz azzal a kéréssel, hogy a most szavazásra kerül? taxi-
rendeletet némileg egy megalapozottabb megfelel? hatósági ár kialakítására támogatni
szíveskedjen, olyan formában, hogy legalább egy közgazdasági szakért? bevonását kezdeményezze
a fix vagy maximált ár megállapítására, mivel ezt az ön által megbízott BKK nem tette meg!

Az el?készített taxirendelet véleményem szerint megalapozatlan és nem alkalmas – az alapvet?
emberi normák figyelembe vételével – egy becsületesen m?köd? vállalkozás fenntartására
folytatására.
Röviden mint tudjuk minden m?köd? vállalkozás alapja a bevétel és kiadás oldal között keletkez?
pozitív összeg a bevételi oldal javára.

Egyetlen kérdés merül fel bennem ezzel kapcsolatban, hogy ez önöknek milyen közgazdaságilag
alátámasztott módszerrel jött ki ez a taxitarifa, mivel véleményem szerint ez a taxivállalkozás
jogszer? m?ködését ma már nem teszi lehet?vé! (240-270Ft/km 300Ft alapdíj)
Els?sorban természetesen a hasraütés-szer?en kitalált viteldíjakról van szó ami kizárólag egy
veszteséges vállalkozás folytatását biztosítja a számomra, mint taxisvállalkozónak.

Ezen piacon minden érdekvéd?nek kikiáltott hangadó csoportosulás, valamint cégvezet?, csak a
másik elpusztításában látja a kivezet? utat de persze csak olyan formában, hogy önmaguknak
semmilyen érdeksérelmet ne okozzon a megújuló taxisrendelet.
Kérdezem önökt?l, valaki már bemutatott egy üzleti tervet egy gazdasági számítást, mert a
legeslegels? kiinduló lépcs?fokon erre lenne már szükség!

Most röviden nagy vonalakban felvázolom csak is azért, hogy tisztába legyenek a dolgokkal.
Kétféle költség létezik az els? amikor még be sem indítottuk a gépkocsit, a második amikor
elkezdünk menni vele.
Els? csoportba sorolt költségek:
Az eszköz vételára amit önök (piac talán joggal) elvárnának az minimum 5millió forintnál
kezd?dik, tehát legyen ez a kiindulási szám! Ebbe a gépkocsiba taxiórát szabadjelz?t és URH
készüléket kell vásárolni ami nagyságrendileg olyan 250-300ezer forint a beszereléssel.
Amortizáció (Beruházási költségek)
5300000x0.2=1060000Ft évente
Id?szakos költségek 2012
Gk adó: 25000Ft/év 2080Ft/hó
Gk kötelez? bizt: 30000Ft/év2500Ft/hó
Casco biztosítás: 60000Ft/év 5000Ft/hó
Éves m?szaki vizsga: 36000Ft/év 3000Ft/hó
Taxidrosztdíj: 38100Ft/év 3175Ft/hó
Taxióra hitelesítése:16500Ft/2év 688Ft/hó
Tb járulék: 592884Ft/év 49407Ft/hó
Könyvel?/év 60000Ft/év 5000Ft/hó
Tagdíj: 864000Ft/év (céges) 72000Ft/hó
Kamarai regisztráció: 5000Ft/év 417Ft/hó
Munkabér (2012) 1116000/év 93000Ft/hó

Második csoportban tartozó költségek
Üzem közben keletkez? költségek
Üzemanyag 10L/100Km 42Ft/Km
Karbantartás, javítás 10Ft/Km
Gk mosatás heti/1 2000Ft 50x 100000Ft/év

Most adjuk össze: ami annyit jelent, hogy éves szinten 3995134Ft olyan bevételt kell el?teremteni a
vállalkozónak amelyben még nem is gurul a gépkocsijával, ez évi 250 munkanappal számolva
naponta 15981Ft-ot jelent.
Erre a napi kötelez?en el?írt bevételre rárakodik esetünkben a kilométerenkénti 52Ft, amit
hangsúlyozom minden egyes megtett kilométert terhel.
Egy jól dolgozó taxitársaságnál lév? vállalkozó (mezítlábas kevesebb) napi szinten 8 óra alatt
átlagba talán 8-10 fuvart ha megtud csinálni, ami átlagban maximum olyan 5-6 km távolságot jelent
utassal. Tehát ezekb?l most már nem nehéz kiszámolni miel?tt elvesznénk a részletekben, hogy
9x300 az 2700Ft alapdíj bevételt és 12960Ft kilométerdíj (240Ft) bevételt termel, mely összesen
15660Ft.
Ezt az összeget most szemben állítjuk 100%-os kihasználtság mellett – ami csak az elméletben
létezhet – ez gyakorlatban olyan 50% -ot képvisel, a költség oldalon megkapott
15981+(54x52)=18789 forinttal vagy a gyakorlatban 15981+(108x52)=21597 forinttal, és ugye
megkapjuk azt az eredményt ami természetesen mínuszos értéket ad, míg az elméleti esetben -3129
a gyakorlatban -5937 forint veszteséget jelent naponta.
Az itt felvázolt egyszer? költség számításban, nem szerepelnek a kölcsönök kamatai, illetékek,
adók, egyéb adminisztratív költségek, valamint az önök által kitalált matricázás festés és
szabadjelz? költsége!

Talán, most joggal mondja azt a kérdést magában, hogy akkor miként m?ködnek még ezek a
vállalkozások a mai napig, pedig egyszer? a válasz úgy, hogy új eszköz helyett a mások által
lestrapált 3-6 (vagy id?sebb) gépkocsit vásárolnak, napi 12-16 órát dolgoznak 25-28 napon
keresztül, vagy becsapják az államot esetleg önmagukat és a kiírt árhoz képest az utast.
Itt direkt írtam a kiírt és nem a reális kifejezést mert a ma kialakult árak nem tényleges reális árakat
képviselik.
Olyan tartozásokat görgetnek maguk el?tt ami a vállalkozásuk során csak folyamatosan növekszik,
banki kölcsönök, vagy az államháztartás felé megjelen? formában.

Sajnos itt kellene, hogy jöjjenek önök de az önökre ráruházott jogalkotási lehet?séggel nem élnek
hanem visszaélnek, ez vagy betudható csupán a szakmai hozzá nemértésnek, esetleg az
érdektelenségnek, vagy talán az érdekeltségnek melyben a taxisvállalkozások elpusztítása az
els?dleges célpont.

Tisztelt Tarlós úr önnek mint eme önkormányzat legf?bb vezet?jének joga és kötelessége olyan
törvény megalkotását el?segíteni amely figyelembe veszi az abban érintettek jogszer? érdekeit, nem
jár a legalapvet?bb emberi normák sérelmével és megfelel a magasabb rend? törvények
el?írásainak!

Engedje meg, hogy csak a magam megnyugtatása végett idézek néhány törvényi rendelkezésb?l!
Alaptörvény
„M) cikk
(1) Magyarország gazdasága az értékteremt? munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.
(2) Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az er?fölénnyel való
visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.
Ártörvény
8. § (1) A legmagasabb árat - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - úgy kell megállapítani, hogy a
hatékonyan m?köd? vállalkozó ráfordításaira és a m?ködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson,
tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.
(3) A legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan m?köd? vállalkozó
ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.
10. § (1) A hatósági ár megállapítása - ideértve az áralkalmazási feltételeket is - hivatalból vagy az árat
érvényesít? vállalkozó kérelmére történhet. Ez utóbbi esetben a kérelmez? köteles a hatósági árra vonatkozó
javaslatát a hatósági ár megállapítója részére egyidej?leg megküldeni. A hatósági ár megállapítója - mindkét
esetben - további adatokat kérhet.
Megjegyezném, hogy hivatalból vagy az árat érvényesít? vállalkozó kérelmére történhet! Tehát amennyiben ezt
valamely önmagát érdekvédelemnek nevezett szervezet csoportosulás kezdeményezi az véleményem szerint
jogszer?tlen, amennyiben önök kezdeményezik akkor arra kérem önöket, hogy legalább a 8. § vegyék figyelembe.

Tisztelt Tarlós úr a végén még egyszer arra kérem önt, vezet? szerepében, próbáljon hatni a törvény
kidolgozóira, mert minden olyan szabályozás ami csak a követelmények terén formai és esztétikai
megjelenésen túl (ami véleményem szerint irreleváns), nem foglalkozik a vállalkozás gazdaságos
folytatásához szükséges alapok biztosításával, az megalapozatlan és szakmailag hiányos.
Nem szeretnék lassan ötvenéves fejjel, 14-16 dolgozni naponta, nem szeretnék csalni, de viszont
szeretnék megfelel? új eszközt befektetni és évente egyszer szabadságra menni!
Hangsúlyozom ez a foglalkozási iparág nem bír el több költséget, nem lehet már tovább terhelni
anélkül, hogy a megfelel? bevételi oldalt biztosítanák a számunkra. Abban mindenki egyetért, hogy
a létszámot csökkenteni kell, mert abban az esetben növelhet? a kihasználtság de jelenleg már egy
kialakult létszám van amib?l senki nem akar engedni, akkor meg ugye a nagyobb létszámhoz
magasabb tarifa kell.

Szomorú tán elfogadható dolog az amikor egy vállalkozás a piac hanyatlása vagy a vállalkozói
verseny következében tökre megy, de más az amikor a szabályozó hatóság által létrehozott rendelet
következtében a kezdeti pillanatban már halálra van ítélve.

E levelem ezen tartalommal megküldöm Vitézy Dávid úr részére, valamint nyilvános formában
elérhet?vé teszem bárki számára az általam üzemeltetett weboldalon, és várom válaszát az önök
által alátámasztott életszer? gazdasági számítás bemutatásával.

Tisztelettel: ********
Egyéni vállalkozó
2012 Június 18
« Utoljára szerkesztve: 2012 Június, 19, 11:57:11 írta taxis »

Nem elérhető Dodi

 • Újonc
 • *
 • Hozzászólások: 7
 • Népszerűség: +1/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Re:Levél Tarlós István úrnak!
« Válasz #1: 2012 Június, 21, 01:13:43 »
0
 8)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Meglep? módon érkezett meg a levélre adott válasz, postai úton ajánlott levélként a címemre címezve!

Mivel a levelet nyilvános formában elérhet?vé tettem bárki számára, ezért nyilvánvaló, hogy a levélre érkezett választ is megosztom a nyilvánossággal.
Véleményem szerint ezen válaszlevélben nem teljesen az általam kért, közgazdaságilag alátámasztott tarifa számítások szerepelnek. Hanem egy olyan nagy általánosságban írt „[dot]tájékoztatás[/dot]” melyben azt próbálják elhitetni velem, hogy ?k megtettek mindent.
Mindenki saját szájíze szerint értelmezze és eméssze, hogy mi is szerepel benne pontosan!
A levél PDF formátumban tekinthet? meg, itt lentebb. [blink][big]???[/big][/blink]
« Utoljára szerkesztve: 2012 Augusztus, 03, 19:00:43 írta taxis »