A A A A
Szerző Téma: Egyéb információk  (Megtekintve 6446 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Egyéb információk
« Téma Start: 2013 Május, 06, 02:26:58 »
0
Mennyibe kerül is a színváltozás, azaz a sárgítás adminisztrációja?

Megpróbáltam annak utána járni, hogy mennyibe is kerül nekünk pontosan a színváltozás adminisztratív része, amelyre a fővárosi taxi-rendelet előerjesztője azt írta, hogy adminisztratív költsége nincs.

Röviden összegezve, akinek megfelelő is a kocsija, az megússza egy újabb adatlapra történő vizsgával, majd egy sima forgalmi cserével, jelenleg 6000Ft-ért.

A teljes levél itt lent olvasható!

A KEK Központi Hivatala Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztályához 2013. április 19-én érkezett megkeresésében foglaltakkal kapcsolatban, általánosságban az alábbiakról tájékoztatom Önt.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 89. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében, új forgalmi engedélyt kell kiállítani a 17. melléklet C. pontja szerinti, a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK irányelv figyelembevételével kiadásra kerül? forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak változása, valamint a forgalmi engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén.

A szín adat az előző bekezdésben hivatkozottak szerinti C. típusú forgalmi engedély „R” pontjában szerepel, amely adat változásának a járműnyilvántartásba be kell kerülnie, és evégből új forgalmi engedélyt kell kiállítani.

A jármű valamely adata változásának járműnyilvántartásba való bejegyzésére jogszerűen - a jármű időszakos műszaki vizsgálatát követően kiállított - M?szaki adatlap alapján van lehetőség, hivatkozással a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja szerint, ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, azonban a forgalmi engedély adataitól a tényleges adatai eltérnek, a jármű adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét tartalmazó „Műszaki adatlap”-ot kell kiadni.

A műszaki megvizsgálás keretében végzett hatósági tevékenység díja a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. számú melléklet I. FEJEZET 4.3. pont a) és b) alpontjai alapján:

M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”), továbbá az M1 és N1 kategóriájú járműhöz kapcsolható pótkocsi vizsgálatának díja: 16290 Ft/db.

Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész): 10490 Ft/db.

A Korm. rendelet 19. melléklet V. fejezet 1/A-B pont a) és b) alpontjai értelmében, az ügyintézéshez szükséges egyéb okmányok közül a forgalmi engedély cseréje esetén, a kérelemhez csatolni kell:

az előző forgalmi engedélyt,
a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

az ügyfél-azonosító okmányt,
képviselő eljárása esetén az eredeti, érvényes meghatalmazást.

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltér? rendelkezése hiányában első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (közlekedési igazgatási hatóság), másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

Az adatváltozás bejegyzésére és az okmánycserére irányuló kérelem a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) nyújtható be.

Tájékoztatom arról, hogy a régebbi típusú törzskönyv 2009. július 1-jét megelőzően került kiadásra, és - ellentétben a fenti időpontot követően kiállított okmányokkal - tartalmazta a jármű színére vonatkozó adatot.

A Korm. rendelet 81. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba-vételekor továbbá a jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor új törzskönyvet kell kiállítani, a korábbi törzskönyvet vissza kell vonni és érvénytelenítve a keletkezett iratokkal a Hivatalnak meg kell küldeni.

A forgalmi engedély és - amennyiben sor kerül rá - a törzskönyv kiadásával (cseréjével) kapcsolatos eljárás illetéke 6000-6000 forint.

Figyelemmel arra, hogy a 2009. július 1-jét követően kiállított törzskönyvnek nem eleme a szín adat, álláspontom szerint méltánytalan lenne a törzskönyv - eljárási illeték fizetésével járó – cseréje, hiszen ezt hatályos jogszabály kötelezően nem írja el?.

Ugyanakkor mégis megfontolásra ajánlom a törzskönyv cseréjének kezdeményezését azért, hogy ne legyen az Ön birtokában egy olyan tulajdonjogot igazoló okmány, amelyben egy a ténylegestől eltérő színadat szerepel.

Kérem a tájékoztatásomban foglaltak szíves tudomásul vételét.
« Utoljára szerkesztve: 2019 Június, 22, 01:50:21 írta Köcsög taxis »