A A A A
Szerző Téma: FIXTARIFA- avagy kapcsold fel lámpát, hogy fény jusson a fejedbe!  (Megtekintve 11309 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 84
 • Népszerűség: +11/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Miért szükséges a hosszú évek elsunnyogása után megismertetni a szabályozókkal, illetve a fogyasztókkal is azt, hogy mi egy taxi reális piaci tarifája, ami egy becsületesen m?köd?képes vállalkozás alapját képezheti a mai gazdasági viszonyok között, valamint ebb?l kifolyólag a m?ködés folyamán nem termel vele a vállalkozó olyan veszteséget, ami különböz? „kiskapuk” igénybevételének használatára készteti!

Ezt még szükséges megérteni sokakkal, AZÉRT, hogy végre komolyan vegyenek!
Kell valamilyen megfelel?en alátámasztott tárgyalási alap, ami ott van a kezedben, amivel hitelesen alá tudod támasztani az álláspontodat és bizonyíthatóan hivatkozhatsz rá, mikor képviseled magad, mert amúgy a hatalom sunyi módon félrevezet, megalkuvásra késztet, kihasznál a saját céljai érdekében úgy, hogy közben még akár elhiteti veled a komolyan vett tárgyaló partner szerepét.

Az eltelt évek folyamán megállapítható, azokban az id?szakban mikor nagy az elégedetlenség, megjelenik mindig valamilyen megváltó szervezkedés, csoportosulás, ? ami általában, ahogy jött úgy el is t?nik ? és megoldást kínál a taxisok hosszú évtizedes problémájára anélkül, hogy a valós kiváltó okot kezdené el feltárni, valamint azt megszüntetni, mindezt csak azért, hogy egy tényleges célirányos összefogásról elterelje a helyes útirányt.

Azok a taxisok, akik a jelenlegi korrupt arrogáns hatalommal való tárgyalásokban bízva reménykednek egy reális megoldás eljövetelében, ahol esetleg partnerként tekintenek rájuk, ott sajnos nagyon nagy baj van a fejekben, hiú ábrándokat kergetnek és ideje lenne ?ket felébreszteni valakinek a Csipkerózsika álmukból.

3-4 évvel ezel?tt a még "Taplóshoz" simultak, a megvezetésük után most meg a "Lézerhez" akarnak dörgöl?zködni csak azért, hogy a régi szeret?jükön álljanak bosszút egy új szeret? által kikönyörgött szerelemben.
Feltételezve, ha mégis a hatalmi érdekek (els?sorban a színházi) ütközése következtében valamit el is érnének az odasimulással, annak sokkal nagyobb lenne az ára, mint azt, ahogy sokan ma még elgondolják vagy elképzelni is tudják, tehát valamilyen újabb b?dületes okosságot kapnánk a nyakunkba a már kiérdemeltek után.

Korábbi években említettem már néhányaknak, els? körben egy – vagy több – [dot]igazságügyi (közgazdasági) szakvélemény szükséges[/dot] annak a bizonyítására, hogy a mai kialakult tarifa nem lehet egy becsületes vállalkozás alapja, de amíg a Tomájerek, Metálok és társaik viszik a hangot, illetve nyilatkoznak a lakáj médiában a többség hallgatása mellett, addig sok minden ezen a téren nem várható.

Tudomásul kell venni, hogy a Magyar Állam tett minket jogfosztottá, valamint szolgáltatott ki olyan egyéb piaci szerepl?k prédájának, illetve a közhatalomhoz hozzásimulva beférk?zött lobby csoportok nyomásának engedve lehetetlenítik el e foglalkozás aktív résztvev?it mind a mai napig, csak azért, hogy a rajtunk megtelepedett él?sköd?knek biztos és stabil megélhetést biztosítsanak mi általunk.

A demonstrációk valójában [dot]nem váltanak ki joghatás[/dot], csupán arra lehetnek alkalmasak, hogy felhívják a jogalkotók figyelmét (ha valójában nem tudnák!) valamire, illetve a társadalomba [dot]már a jócskán eluralkodott ellenszenvet egyre jobban csak felkorbácsolják taxistársadalom ellen[/dot].

Fixtarifa

Miért is nem lehet jó ez a Majercsik és társai, valamint a háttérben megbújó cégek által képviselt fixtarifás irányvonal, amit itt évek óta oly görcsösen er?ltetnek a kényszeres piaci biztonságuk érdekében?

A válasz nem is olyan bonyolult, mint ahogy az sokan gondolják. alapjaiba véve azért, mert kis hazánkban a keresetek, illetve az átlagos jövedelmi viszonyok messze az EU-s átlag alatt vannak, de viszont a vállalkozáshoz kapcsolódó költségek vele egy szinten, illetve egyes esetekben még felette is állnak. Egy ilyen kompromisszumos bebetonozott fixtarifa, viszont nem elegend? egy becsületesen m?köd? taxi-vállalkozás folytatásához és fenntartásához, mivel nem teszi lehet?vé a vállalkozó számára, hogy a piaci igényeknek, illetve a piaci környezetnek megfelel?en alkalmazkodjon a szolgáltatás nyújtása során.

Tényszer?en, tehát ha n? a kereslet, valamely id?szak, helyszín vagy rendezvény velejárójaként, akkor a vállalkozás szempontjából emelni kell az árat, illetve a teljes piaci áron szükséges nyújtani a szolgáltatást, mint ahogy az bármely más piaci szektorban is tapasztalható, amennyiben ha pang a piac, akkor egy olcsóbb árral kell, az arra fogékony fogyasztói réteget megcélozni a szolgáltatás igénybevételére.

A probléma ezzel az volt els?sorban az el?z? években, hogy általánosságban egy harmadik fél határozta meg ezt az árképzést, mindezt úgy, hogy legkevésbé érdekelte ?ket a vele szerz?d? taxis vállalkozó tisztességes m?ködése, elvárható haszna, valamint az igény alapján kialakítandó ár, kizárólag minden áron a tagdíjakból befolyt profit lebegett, illetve lebeg a mai napig a szemük el?tt.

Mindehhez természetesen aktívan hozzájárult a sok droid-termel?egység, valamint a sok idióta e foglalkozáson átutazó újdonsült taxis-vállalkozó, akik megmutatták, illetve megmutatják még ma is (12-16 órás munkaid?), hogyan is kell taxizni.

Tudomásul kell venni, hogy minden piacon vannak olyan piaci szerepl?k, akik els?sorban az ár alapján döntenek és vesznek igénybe egy szolgáltatást vagy vásárolnak meg egy adott terméket, anélkül, hogy bármi más tényez? befolyásolná ?ket a fogyasztói szokásaikban.
Nem az UBER szülte az igényt, hanem az igény szülte az UBER-t, ami ugyanúgy megmaradt annak kivonulása után is. Ebb?l viszont könny?szerrel megállapítható, hogy van egy olyan fogyasztói réteg, akit nem érdekel a sok felszínes ökörség (sárga szín, pénztárgép, drosztengedély, szabadjelz?, stb.), hanem kizárólag A-ból B-be való eljutáshoz szeretne olcsón elérhet? szolgáltatást igénybe venni, akár még ha az romlik a min?ség rovására is.  Olcsóbban, viszont csak akkor lehetséges szolgáltatni, ha nem tartjuk be a jogszabályok rendelkezéseit, vagy ha a hatályos rendelkez? jogszabályok nem határoznak meg az A-ból B-be való eljutáshoz oly sok felesleges felszínes költségnövel? tényez?t.

Amíg egyeseknek a 280-as tarifa is sok, addig másoknak viszont nevetségesen alacsony. Normálisan elgondolva nem lehet egy szolgáltatás értéke ugyanolyan ellenérték?, mikor hatan ülnek be egy két kilométeres távra a belvárosban éjszakai mulatozás után, vagy ugyanúgy két kilométert tesz meg a gépkocsi a peremkerületi orvosi rendel?be a Mari nénivel és a járókeretével az id?pontos orvosi vizsgálatra.
Kimondottan ebben a taxi szolgáltatásban van csak ilyen, hogy egy személy fizet, tehát ? a szerz?d? fél, viszont 4-6 személyének szolgáltatunk, felelünk értünk büntet?jogilag, illetve tartozunk feléjük egy esetleges károkozás kapcsán anyagi felel?sséggel, mindezt az egy személyre kialakított nyomott ár függvényében. (Az árat min. 3-4 utashoz kell kalkulálni.)

Józan ésszel elgondolva, azért sem lehet igazságos az egységes a tarifa, mivel nem egyforma a vállalkozás személyi és tárgyi feltétele sem.
Ebben a témában nagyon nem szeretnék elmerülni, mivel remélhet?leg ezt talán mindenki értelmezni tudja.

Személyi feltételek, a vállalkozás formája, pl. társas, egyéni, nyugdíjas, kiegészít? tevékenységet folytató vállalkozó, mivel itt a közterhek kapcsán jelent?s különbségek jelentkeznek.

Tárgyi feltételek, a gépkocsi és egyéb tárgyi eszközök beszerzésével, üzemeltetésével felmerül? költségek. A gépkocsik üzemeltetése során is jelent?s különbség adódik, valamint a taxiórák, POS terminálok költségei is eltér?ek általában.

Mit nem tesz egyáltalán lehet?vé ez a hatósági nyomott mutyi-tarifa:

? Új eszköz (gépkocsi) beszerzését, illetve annak megfelel? amortizációját.
? Tisztességes járulékok fizetését. (Itt els?sorban nem a KATA és hasonló okosságokra kell gondolni, mivel abból soha nem képz?dik megfelel? nyugdíja, táppénze senkinek.)
? Tisztességes szabadságot, mint ami megilleti általában a dolgozó embereket.
? Szabad hétvégét, illetve a 8 órás munkaid?t.


Mit tesz lehet?vé ez a hatósági nyomott mutyi-tarifa:

? Kizárólag használt eszköz (gépkocsi) vásárlását, illetve beszerzését, amit már más leamortizált.
? 12-16 órás munkaid?t.
? Korai halált.

És, hogy valójában miért nem akarnak létszámkorlátozást egyáltalán? Mert Budapestnek és e foglalkozáson a megtelepedett kizsákmányoló elitnek, szüksége van mindig az 5-6 ezer „szolgára”, akit folytonosan lehet sarcolni, akiket egymásnak lehet a háttérb?l uszítani, miközben ?k ezt kihasználva, a szabályozás látszatát keltve hosszú évek óta, tartósan szívják a vérünket.

Szükséges még sokakkal valahogyan megérteni azt is, hogy az szinte mindegy, ilyen alapdíjak mellett a 180 Ft/km vagy a 280 Ft/km, mivel a jelenlegi szabályozás betartásával mindkett? alkalmatlan egy tisztességesen m?köd? vállalkozás fenntartására, ebben az esetben csak egy tényez? változik, az pedig az id?, hogy mennyi id? alatt megy teljesen tönkre a vállalkozás. (Tehát, lassabban halsz éhen úgy, hogy közben h?en szolgálod az uraid!)

Talán a legszomorúbb ebben az, hogy hosszú évek óta ehhez nagyon sokan asszisztálnak, és mindig mással foglalkoznak nem a valós problémával, valamint valamiért nem akarják megérteni azt sem, hogy a céljuk elérése érdekébe a folyamatosan üldözöttb?l, üldöz?vé kell válni.

A változáshoz igazából minél többcéges versenyz?re” lenne szükség, ? anélkül, hogy itt most bárkit is sértegetni akarnék ? mivel ?k az igazi „igavonó állatok”, akiket valójában még jobban lehúznak és kizsigerelnek a megtelepedett él?sköd?k.

Megnyugtatlak néhányatokat, tisztábban vagyok azzal is, hogy fényt kapcsoljak fejetekbe az szinte reménytelem feladat, mivel az UBER távozása után jelenleg újra én (mezítlábas) vagyok az „ügyeletes nagy ellenség”, akit ki kell szorítani a becsületes taxisok piacáról, mindazért, hogy majd akkor pár év múlva eljöjjön az áhított szebb jöv?.
« Utoljára szerkesztve: 2017 Február, 20, 03:51:37 írta taxis »