A A A A
Szerző Téma: Törvényességi vizsgálat kérése a megalkotott taxis rendelet egyes pontjaira.  (Megtekintve 4687 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 91
 • Népszerűség: +10/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Közzé teszem azt a levelem, melyet Budapest Főváros Kormányhivatala részére küldtem, egy törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérésére. Mint ismeretes Budapest Főváros Önkormányzata által megalkotott (Tarlós-Vitézy-Metál) diktátum, több pontjában is sérti az emberi jogaimat és törvényi ütközést tartalmaz, ezért kezdeményeztem (állampolgári jogommal élve) egy vizsgálat lefolytatását. Az eredményt persze majd meglátjuk, de olyan nagyon-nagy reményeket azért nem lehet hozzáfűzni, mivel az egyik kutya nem harapja meg a másikat.
A levél itt lentebb olvasható.

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérelmével fordulok Önökhöz a
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV. 18) önkormányzati rendelete végett, mely már hosszú évek óta egy szükséges megalkotási kényszer alatt húzódott, és ennek következményeként, véleményem szerint számtalan jogsérelemmel került elfogadásra.

2013. április 09-én megszavazott taxi rendelet, tulajdonképpen egy folyamatos hátsó nyomásra megalkotott, különböző lobbicsoportok térnyerésének elősegítése, illetve piaci pozícióiknak megtartására irányuló rendelkezés, mely így akár az alapvető emberi jogok sérelmét is eredményezi.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a hatósági ár megállapítója, hosszú évek óta valami rejtélyes okból kifolyólag, képtelen egy megfelelő a taxis-vállalkozások számára a jogkövető működéshez szükséges, felsőbb törvény által is biztosított megfelelő hatósági ár megállapítására, ennek következményeként jelentős túlmunkára – és/vagy csalásra – kényszerítve ezen a piacon működő vállalkozásokat, csak a puszta fennmaradás érdekében.
Több esetben észrevételeztem, az 1990. évi LXXXVII. törvény által biztosított jogommal élve kérelmeztem a megfelelő lépések megtételét, de úgy érzem, hogy minden esetben a mellébeszélésről, a félre magyarázásról tettek számomra bizonyosságot.

Részemről elsősorban az a sérelmezett tény, hogy ebben a tárgyban sehol nem lehetett látni egy megfelelő, időszerű közgazdaságilag is megalapozott költségszámítást a hatályos jogszabályok és irányelvek figyelembe vételével. Ennek ellenére közvetett piaci szereplők, kamarai és érdekvédelmi szervezetek zászlaja mögé bújva, hangoztattak olyan közgazdasági számításokat nélkülöző tarifákat, ami akár egy egyszerű számítással is könnyedén bizonyítható, hogy nem lehet megfelelő egy jogkövető vállalkozás folytatásához.
Itt csupán csak annak jogszerűségére szeretném felhívni a figyelmet, hogy – a törvényi rendelkezés értelmében – hivatalból vagy az árat érvényesítő vállalkozó kérelmére történhet.
Véleményem szerint, ha ez a hivatali kezdeményezésre történik, akkor is a megfelelő számítások szükségesek annak a megállapításához, egyéb esetben az árat érvényesítő vállalkozó, azaz a kérelmező indokolt javaslatára történhet.

A megalkotott rendeletnek, kizárólag törvényességi szempontból, az általam kifogásolt része a következő, melyre kérem Önök által egy jogszerű törvényességi vizsgálat lefolytatását!

E rendelet III. fejezetében a15. § (4) bekezdés, valamint a 16. § (1), (2) bekezdésében szereplő rendelkezés, olyan hiányos hatósági árrendszert, valamint áralkalmazási feltételeket állapít meg, mely a magasabb rendű törvények által biztosított jogokat figyelmen kívül hagyja és egyszerűen azok rendelkezéseit semmibe veszi, valamint túlterjeszkedik a rendelet megalkotására adott területi felhatalmazáson.

[big]Indokolás[/big]

A 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
3. § E törvény alkalmazásában
b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: "továbbá a személyes közreműködéssel járó gazdasági munkavégzésre irányuló elemei"

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
9. § Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.


2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvéről
294. § (1) E törvény alkalmazásában
f) munkavégzésre irányuló jogviszony: a munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagsági tevékenység ellátására irányuló jogviszony és az egyéni vállalkozás,

89. § Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés.

139. § (1) A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.
(2) A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló alapbére.

140. § (1) Vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett, a 101. § (1) bekezdés d)-e) és i) pontban meghatározott munkavállalót ötven százalék bérpótlék illeti meg.
(2) Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.

142. § A munkavállalónak – a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.


2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

Itt a fentebb említett néhány törvényi rendelkezésből jogszerűen kitűnik, hogy az egyéni vállalkozót – ha önmaga alkalmazottja is – megfelelő bérpótlékok illetik meg, még akkor is, ha egy hatóság állapítja meg a szolgáltatásához kapcsolódó hatósági árat.
Továbbá az is könnyűszerrel megállapítható, hogy e rendeletben szereplő azon rendelkezés mely kimondja, hogy „Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.” olyan területi hatály felett rendelkezik, – társulás hiányában – melyre semmiféle törvényi felhatalmazása nincs.

Megjegyezném még, e kifogásolt rendelet olyan mértékben rombolja a versenyjogot, mely reálisan megközelítve nem valószínű, hogy arányba van az állítólagosan megvalósítani kívánt cél elérésére tett intézkedéssel. Reményeim szerint ennek a pontos megítélésére a GVH hozzáértő szakembergárdát mozgósít az ügyben, és szükség esetén a megfelelő jogi lépéseket kezdeményezi az eljáró felügyeleti szervnél, azaz Önöknél.

Még egyszer kérem a jogi segítségüket – a kötelező ellenőrzésen felül – egy minden részletre kiterjedő szakszerű törvényességi vizsgálat lefolytatására, mely az általam leírtakon túl, a megalkotott önkormányzati rendelet egészére kiterjedően, vizsgálja át annak a felsőbb törvényi megfelelését, valamint az eredménytől függően teszi meg a szükséges lépéseket a jogalkotó felé!

Tisztelettel:

Nem elérhető Köcsög taxis

 • Adminisztrátor
 • Ifjonc
 • *****
 • Hozzászólások: 91
 • Népszerűség: +10/-0
 • Nem: Férfi
 • Driver
 • Szempont: 0
  • Profil megtekintése
 • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
Elérhetővé teszem a megérkezett válaszlevelet amiben tájékoztatnak a vizsgálat eredményéről.
Ezt valójában előre borítékolni lehetett volna nyugodt szívvel!
« Utoljára szerkesztve: 2013 Július, 08, 02:36:56 írta taxis »